https://doi.org/10.18778/0867-5856.29.1.07">
  •  
  •  
 

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-6981-7698 Nowacki Marek

Abstract

Celem pracy jest zidentyfikowanie charakterystycznych elementów marek polskich miast oraz wskazanie podobieństw i różnic występujących pomiędzy nimi. Praca ma dać odpowiedź na następujące pytania badawcze: Które elementy w istotny sposób wpływają na odróżnianie marek badanych miast w recenzjach dostępnych online? Które z badanych miast są do siebie najbardziej zbliżone pod względem elementów marki, a które różnią się pod tym względem? Dane do analizy pobrano z serwisu TripAdvisor. Były to opinie dotyczące rejonów koncentracji ruchu turystycznego – starych rynków lub starych miast – pięciu polskich miast: Poznania, Wrocławia, Krakowa, Gdańska i Warszawy (N = 5125). Przeprowadzone analizy pozwoliły zidentyfikować unikatowe elementy marek badanych miast i wskazać podobieństwa oraz różnice występujące pomiędzy markami.

Keywords

kapitał marki, destynacje, TripAdvisor, Text Mining

References

Aaker, D.A. (2009). Managing brand equity. Capitalizing on the value of a brand name. New York: The Free Press.

Allahyari, M., Pouriyeh, S., Assefi, M., Safaei, S., Trippe, E.D., Gutirrez, J.B., Kochut, K. (2017). A brief survey of Text Mining: classification, clustering and extraction techniques. Halifax: ArXiv e-prints, KDD Bigdas.

Boo, S., Busser, J., Baloglu, S. (2009). A model of customer-based brand equity and its application to multiple destinations. Tourism Management, 30, 219–231.

Brown, G., Getz, D. (2005). Linking wine preferences to the choice of wine tourism destinations. Journal of Travel Research, 43 (3), 266–276.

Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management, 21 (1), 97–116.

Cantallops, A.S., Salvi, F. (2014). New consumer behavior: A review of research on eWOM and hotels. International Journal of Hospitality Management, 36, 41–51.

Casalo, L.V., Flavian, C., Guinaliu, M., Ekinci, Y. (2015). Do online hotel rating schemes influence booking behaviors? International Journal of Hospitality Management, 49, 28–36.

Florek, M. (2014). Kapitał marki miasta zorientowany na konsumenta. Źródła i pomiar. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Hill, M.O. (1974). Correspondence analysis: A neglected multivariate method. Journal of the Royal Statistical Society. Series C (Applied Statistics), 23 (3), 340–354.

Jalilvand, M.R., Shekarchizadeh, S.S., Samiei, N. (2011). Electronic word-of-mouth: Challenges and opportunities. Procedia Computer Science, 3, 42–46.

Jalilvand, M.R. (2016). Word-of-mouth vs. mass media: Their contributions to destination image formation. Anatolia, 28 (2), 151–162.

Keller, K.L. (1993). Conceptualizing, measuring and managing customer-based brand equity. Journal of Marketing, 57 (1), 1–22.

Kenneth, S., Bordens, K.S., Abbott, B.B. (2008). Research design and methods. A process approach. Wyd. 7. New York: McGraw-Hill.

Kladou, S., Mavragani, E. (2015). Assessing destination image: An online marketing approach and the case of TripAdvisor. Journal of Destination Marketing & Management, 4 (3), 187–193.

Konecnik, M., Gartner, W. (2007). Customer-based brand equity for a destination. Annals of Tourism Research, 34 (2), 400–421.

Kotler, P. (1994). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebethner & Ska.

Kotler, P.T., Bowen, J.T., Makens, J., Baloglu, S. (2017). Marketing for hospitality and tourism (7th Edition, Global Edition). Essex: Pearson.

Kuhzady, S., Ghasemi, V. (2019). Factors influencing customers’ satisfaction and dissatisfaction with hotels: A Text-Mining approach. Tourism Analysis, 24 (1), 69–79.

Leicht, T. (2016). Establishing external validity for consumerbased place brand equity scales: Mission impossible or a matter of approach? W: T.C. Melewar, K. Dinnie, C. Fona, C. Dennis (red.). Conference proceedings of inaugural conference of the international place branding association (s. 248–256). London: Middlesex University.

Liu, Y., Huangb, K., Bao, J., Chenc, K. (2019). Listen to the voices from home: An analysis of Chinese tourists’ sentiments regarding Australian destinations. Tourism Management, 71, 337–347.

Lucarelli, A. (2012). Unravelling the complexity of „city brand equity”: A three-dimensional framework. Journal of Place Management and Development, 5 (3), 231–252.

Nakaima, K., Marchiori, E., Cantoni, L. (2019). Identification of competing destination brand: The case of Okinawa island. W: J. Personen, J. Neidhardt (red.). Information and communication technologies in tourism (s. 172–183). Cham: Springer.

Niezgoda, A. (2017). Rola doświadczeń i relacji z podróży w kształtowaniu wizerunku miejsca. Marketing i Zarządzanie, 1 (47), 221–228.

Nowacki, M. (2017). Atrakcje turystyczne światowych metropolii w opinii użytkowników TripAdvisora. Studia Periegetica, 3 (19), 23–41.

Nowacki, M. (2019). World cities’ image in TripAdvisor users’ reviews. e-Review of Tourism Research (eRTR), 16 (2/3), 146–155.

Papadopoulos, N. (2004). Place branding: Evolution, meaning and implications. Place Branding, 1 (1), 36–49.

Pike, S. (2005), Tourism destination branding complexity. Journal of Product & Brand Management, 14 (4), 258–259.

Simeon, M.I., Buonincontri, P., Cinquegrani, F., Martone, A. (2017). Exploring tourists’ cultural experiences in Naples through online reviews. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 8 (2), 220–238.

Smith, M., Sulyok, J., Jancsik, A., Puczkó, L., Kiss, K., Sziva, I., Papp-Váry, Á.F., Michalkó, G. (2018). Nomen est omen – tourist image of the Balkans. Hungarian Geographical Bulletin, 67 (2), 173–188.

Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3: Analizy wielowymiarowe. Kraków: StatSoft.

Tamajón, L.G., Valiente, G.C. (2015). Barcelona seen through the eyes of TripAdvisor: Actors, typologies and components of destination image in social media platforms. Current Issues in Tourism, 20 (1), 33–37.

TripAvisor. Pobrano z: https://tripadvisor.mediaroom.com/uk-about-us (18.02.2019).

TripAvisor. Media Centre. Pobrano z: https://tripadvisor.co.uk-about-us (15.01.2019).

Web Scraper. Pobrano z: https://www.webscraper.io/ (17.01.2019).

Wikipedia. Pobrano z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Web_2.0) (18.02.2019).

Woodside, A.G., Cruickshank, B.F., Dehuang, N. (2007). Stories visitors tell about Italian cities as destination icons. Tourism Management, 28, 162–174.

First Page

69

Last Page

76

Language

pol

Share

COinS