https://doi.org/10.18778/0867-5856.29.1.08">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-6964-3408 Stasiak Andrzej

Abstract

W ciągu pięciu lat niezwykle dynamicznego i żywiołowego rozwoju escape roomy na trwałe wpisały się w przestrzeń polskich miast. Równocześnie powstała też specyficzna społeczność miłośników tej formy rekreacji. Celem artykułu jest wieloaspektowa charakterystyka odwiedzających pokoje zagadek w Polsce. W przeprowadzonym drogą internetową badaniu ankietowym wzięło udział 718 osób skupionych wokół największego w kraju portalu promocyjno-rezerwacyjnego lockme.pl. Uzyskane wyniki umożliwiły identyfikację m.in.: cech społeczno-demograficznych graczy, źródeł informacji o pokojach, motywów odwiedzin, charakteru i przebiegu wizyt, emocji towarzyszących rozgrywce, a także ogólnych opinii i ocen polskich escape roomów.

Keywords

czas wolny, formy rekreacji, escape roomy, pokoje zagadek, gospodarka doświadczeń

References

Csikszentmihályi, M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience. New York: Harper and Row.

Dilek, S.E., Dilek, N.K. (2018). Real-life escape rooms as a new recreational attraction: The case of Turkey. Anatolia, 29 (4), 1–12.

Lockme Deutschland. Pobrane z: https://lockme.de (28.03.2019).

Lockme Österreich. Pobrane z: https://lockme.at (28.03.2019).

Lockme Polska. Pobrane z: https://lockme.pl (28.03.2019).

Lockme Schweiz. Pobrane z: https://lockme.ch (28.03.2019).

Lockme United States. Pobrane z: https://lock.me (28.03.2019).

Kolar, T. (2017). Conceptualising tourist experiences with new attractions: the case of escape rooms. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29 (5), 1322–1339.

Kolar, T., Čater, B. (2018). Managing group flow experiences in escape rooms. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30 (7), 2637–2661.

Kubal, M., Pawlusiński, R. (2016). Escape rooms – nowe zjawisko w przestrzeni turystycznej Krakowa. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 221, 244–258.

Nicholson, S. (2015). Peeking behind the locked door: A survey of escape room facilities. White paper. Pobrane z: http://scottnicholson.com/pubs/erfacwhite.pdf (28.03.2019). O poprzednich edycjach PolandEscape. Pobrane z: https://polandescape.com/poprzednie-edycje (28.03.2019).

Plutchik, R. (1980). Emotion: A psychoevolutionary synthesis. New York: Harper and Row.

Rynek EscapeRoom w Polsce. Raport (2018). Pobrane z: https://lockme.pl/userfiles/files/RynekERwPolsce_raport.pdf (28.03.2019).

Są wyniki kontroli w escape roomach. 9 na 10 z nieprawidłowościami. Są nowe przepisy (2019). Pobrane z: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,24352499,sa-wyniki-kontroliw-escape-roomach-dziewiec-na-dziesiec-obiektow.html#s=BoxOpImg1 (28.03.2019).

Stasiak, A. (2016). Escape rooms – a new offer in the recreation sector in Poland. Turyzm/Tourism, 26 (1), 31-47.

Stasiak, A. (2019). Przestrzeń turystyczna jako przestrzeń doświadczeń. Prace i Studia Geograficzne, 64.1, 61–87.

Wiliams, A. (2002). Understanding the hospitality consumer. Oxford: Butterworth-Heinemann.

First Page

77

Last Page

89

Language

pol

Share

COinS