https://doi.org/10.2478/tour-2019-0001">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-4020-6308 Banaszkiewicz Magdalena

https://orcid.org/0000-0003-1216-5948 Semik Zbigniew

Abstract

The following article attempts to show how the heritage space of Nowa Huta undergoes gradual transformation under the influence of tourism. An example, which is going to be examined, is a new tourist route presenting the heritage of shelters at Nowa Huta. The context for this discussion is the concept of edutainment, which is a form of education through entertainment. It will be discussed that the inclusion of entertainment elements in the process of dissonant heritage interpretation, is a solution that facilitates noticing ambivalences resulting from the complex nature of the past, and thus contributes to more profound understanding and opens a space for the acceptance of the heritage.

Keywords

Heritage, tourism, education, Nowa Huta, shalters

References

Ashworth, G. (2002). Holocaust tourism: The experience of Kraków-Kazimierz. International Research in Geographical and Environmental Education, 11 (4), 363-367.

Banaszkiewicz, M. (2018). Turystyka w miejscach kłopotliwego dziedzictwa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bauman, Z. (1996). From pilgrim to tourist − or a short history of identity. In: S. Hall, P. du Gay (eds), Questions of cultural identity (pp. 18-36). London: SAGE Publications.

Boorstin, D. (1964). The image: A guide to pseudo-events in America. New York: Harper & Row.

Caulton, T. (2006). Hands-on exhibitions: Managing interactive museums and science centres. London: Routledge.

Combs, J.E. (2000). Play world: The emergence of the new ludenic age. Westport: Greenwood Publishing Group.

Dzieszyński, R., Franczyk, J. (2006). Encyklopedia Nowej Huty. Kraków: Wyd. Towwarzystwa Słowaków w Polsce.

Falk, J.H., Dierking, L.D. (2000). Learning from museums: Visitor experiences and the making of meaning. Plymouth: Rowman & Littlefield.

Gądecki, J. (2012). I love NH. Gentryfikacja starej części Nowej Huty. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Gaweł, Ł. (2014). Poprzemysłowe dziedzictwo kulturowe a rozwój turystyki. Zastosowanie modelu AUDEE do oceny industrialnych atrakcji turystycznych. Turystyka Kulturowa , 11, 53-67.

Gaweł, Ł., Kostera, M. (eds) (2018). Etnografie instytucji dziedzictwa kulturowego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Golonka-Czajkowska, M. (2013). Nowe miasto nowych ludzi. Mitologie nowohuckie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Holzer, J. (2012). Europa zimnej wojny. Kraków: Znak.

Hooper-Greenhill, E. (2007). Museums and education: Purpose, pedagogy, performance. London: Routledge.

Huizinga, J. (1997). Homo ludens: zabawa jako źródło kultury. Translated by M. Kurecka, W. Wirpsza. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Jagło, P., Lempart, M. (2013). Nowa Huta 1949+. Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Kantor, R., Paleczny, T., Banaszkiewicz, M. (eds) (2011). Wąż w raju. Zabawa w społeczeństwie konsumpcyjnym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Klaś, J. (2016). Ochrona dziedzictwa kulturowego Nowej Huty − między teorią a praktyką. In: Ł. Gaweł, W. Pokojska, A. Pudełko (eds), Zarządzanie dziedzictwem. Problemy, obszary, definicje (pp. 254-284). Kraków: Wydawnictwo Attyka.

Klaś, J. (ed.) (2018). Nowa Huta. Architektoniczny portret miasta drugiej połowy XX wieku. Kraków: Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida.

Knudsen, B. (2010). The past as staged-real environment: Communism revisited in the crazy guides communism tours, Kraków, Poland. Journal of Tourism and Cultural Change, 8 (3), 139-153.

Lebow, K. (2013). Unfinished utopia: Nowa Huta, stalinism, and Polish society, 1949-56. Ithaca–London: Cornell University Press.

Majewska, E. (2007). Nowa Huta as a utopian project: A sketch on political imagination. In: M. Kaltwasser, E. Majewska, J. Szreder (eds), Futuryzm miast przemysłowych. 100-lecie Nowej Huty i Wolfsburga (pp. 17-25). Kraków: Korporacja Ha!Art.

Mierzwa, T. (2015). Schrony Terenowej Obrony Przeciwlotniczej w Nowej Hucie. Światowid, 2, 141-160.

Mierzwa, T., Semik, Z. (2015). Nuclear threat. Shelters in Nowa Huta. Kraków: Muzeum PRL-u.

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Retrieved from: https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/muzeum-nowej-huty (14.02.2019).

Muzeum PRL-u. Retrieved from: www.mprl.pl (10.02.2019).

Nuclear threat. Shelters in Nowa Huta (2015). Retrieved from: http://www.mprl.pl/wystawy/152/nuclear-threat.-sheltersin-nowa-huta..html (14.02.2019).

Okoń, W. (1995). Zabawa a rzeczywistość. Warszawa: Wyd. ŻAK.

Paleczny, T., Kantor, R., Banaszkiewicz, M. (eds) (2012). Kultura zabawy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Parry, R. (2013). Museums in a digital age. London: Routledge.

Pfaffenberger, B. (1983). Serious pilgrims and frivolous tourists: The chimera of tourism in the pilgrimages of Sri Lanka. Annals of Tourism Research, 10 (1), 57-74.

Pine, J., Gilmore, J. (1999). The experience economy: Work is theatre an every business a stage. Boston: Harvard Business School Press.

Postman, N. (2000). Amusing ourselves to death: Public discourse in the age of show business. London: Penguin Books.

Poźniak, K. (2014). Nowa Huta: Generations of change in a socialist model town. Pittsburgh: Pittsburgh University Press.

Robinson, M., Picard, D. (eds) (2016). Emotion in motion: Tourism, affect and transformation. London: Routledge.

Salazar, N. (2010). Envisioning eden: Mobilizing imaginaries in tourism and beyond. Oxford: Berghahn Book.

Salwiński, J., Sibila, L.J. (eds) (2008). Nowa Huta – przeszłość i wizja. Studium muzeum rozproszonego. Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Selwyn, T. (ed.) (1996). The tourist image: Myths and myth making in tourism. Chichester: John Wiley & Son.

Smith, L. (2006). Uses of heritage. Oxford: Routledge.

Smith, M., Hall, D. (2006). Enlargement implications for European tourism. In: D. Hall, M. Smith, B. Marciszewska, Tourism in the new Europe: The challenges and opportunities of EU enlargement (pp. 32-43). Wallingford: CABI.

Stenning, A., Smith, A., Rochovská, A., Świątek, D. (2010). Domesticating neo-liberalism. Spaces of economic practice and social reproduction in post-socialist cities. Chichester: Wiley-Blackwell.

Tilden, F. (1957). Interpreting our heritage. Principles and practices for visitor services in parks, museums, and historic places. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Tunbridge, J.E., Ashworth, G.J. (1996). Dissonant heritage: The management of the past as a resource in conflict. Chichester–New York: Wiley & Son.

Urry, J., Larsen, J. (2011). The tourist gaze 3.0. London: Routledge.

Whigham, K. (2014). Performing and future (in) performing a past – Identity, cultural performances and the Utopian impulse. Tourist Studies, 14 (2), 203-224.

Xie, P.F. (2015). Industrial heritage tourism. Bristol: Channel View Publications.

Zarzycka, K. (2013). Pełny scenariusz wystawy oraz projekt aranżacji wystawy „Trasa turystyczna po schronach Nowej Huty” w pomieszczeniach budynku przy Osiedlu Szkolnym 22 (obecna biblioteka) wraz ze schronem oraz schronach w budynkach na Osiedlu Szkolnym 9, 37, Osiedlu Krakówiaków 43, realizowanym w ramach projektu „Muzeum PRL − Podziemna Nowa Huta”. Kraków (unpublished material, commissioned by the PRL Museum).

First Page

7

Last Page

14

Language

eng

Share

COinS