https://doi.org/10.18778/0867-5856.29.1.02">
  •  
  •  
 

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-5514-9177 Banio Adrianna

https://orcid.org/0000-0002-7676-1477 Malchrowicz-Mośko Ewa

Abstract

Taniec odgrywa ważną rolę we współczesnym przemyśle turystycznym. Obecna moda na taniec stwarza wielkie możliwości dla turystyki kulturowej. Należy jednak pamiętać, że istnieje ogromne niebezpieczeństwo zatracenia najważniejszego sensu tańca przez komercjalizację i spłycanie jego istoty. Omawiana w artykule turystyka taneczna to podróże związane z tematem tańca, polegające na poznawaniu tego fenomenu kulturowego w miejscach, w których narodziły się dane style taneczne lub w których pełnią one ważną rolę dla narodu, czy też cieszą się dużą sympatią społeczności lokalnej. Artykuł stanowi wprowadzenie do problematyki turystyki tanecznej w kontekście antropologicznym. Zaprezentowano w nim potencjalne atrakcje związane z tańcem w perspektywie turystyki kulturowej i sportowej. Praca ma charakter przeglądowy oraz opisowy. Zastosowano w niej metodę analizy literatury przedmiotu oraz doniesień popularnych.

Keywords

taniec w turystyce, antropologia tańca, turystyka kulturowa, turystyka sportowa

References

Banio, A. (2014). Taniec jako naturalna ekspresja ruchowa człowieka. In: J. Nowocień, K. Zuchora (red.). Wychowanie fizyczne i sport jako prawo człowieka i proces ciągłej edukacji (s. 126–132). Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Polska Akademia Olimpijska, Fundacja „Centrum Edukacji Olimpijskiej”.

Banio, A. (2015). Związek tańca z igrzyskami olimpijskimi. W: J. Eider (red.), Wybrane zagadnienia olimpijskie w teorii i praktyce (s. 73–79). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Bliss, M. (2014). The soul of belly dance: Culture and history. Create-Space Independent Publishing Platform.

Boas, F. (1972). The function of dance in human society. New York: Dance Horizons.

Brocki, M. (2015). Antropologia – język ciała. Wrocław: Astrum.

Buczkowska, K. (2008). Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny. Poznań: Wyd. AWF.

Buczkowska, K. (2009). Kulturowa turystyka eventowa. W: K. Buczkowska, A. Mikos v. Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej (s. 91–118). Poznań: Wyd. AWF.

Chasteen, J. (1996). The prehistory of samba: Carnival dancing in Rio de Janeiro. Journal of Latin American Studies, 28 (1), 29–47.

Daniel, Y. (1996). Tourism dance performances authenticity and creativity. Annals of Tourism Research. 23 (4), 780–797.

Dansmusset. Pobrane z: www.dansmuseet.se/en/ (10.01.2019).

Davis, K. (2015). Dancing tango: Passionate encounters in a globalizing world. Nowy Jork: New York University Press.

Drożdż, T. (2012). Człowiek i taniec. Systemy choreograficzne jako profile badania kultury. Katowice. Rozprawa doktorska.

Duncan, I. (1905). Taniec przyszłości: odczyt Izadory Duncan. Warszawa: Gebethner & Wolff.

Dunham, K. (1969). Island possessed. Chicago: University of Chicago Press.

Frankfort-Nachmias, C., Nachmias, D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka.

Gibson, H. (1998). Active sport tourism: Who participate? Leisure Studies, 17 (2), 155–179.

Kaczmarek, S., Kaczmarek, J. (2015). Wielość rzeczywistości w przestrzeni turystycznej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 31, 17–32.

Kaeppler, A. (1967). The structure of tongan dance. University of Hawaii. Rozprawa doktorska.

Kringelbach, H., Skinner, J. (2012). Dancing cultures. Globalization, tourism and identity in the anthropology of dance. [s. l.] Berghahn Books.

Kurath, G.P. (1960). Panorama of dance ethnology. Current Anthropology, 1 (3), 233–254.

Lifar, PP. (1969). The russian ballet in Russia and in the West. The Russian Review, 28 (4), 396–402.

Malchrowicz, E. (2009). Półwysep Iberyjski – raj dla turystów kulturowych. Przegląd potencjału Hiszpanii i Portugalii dla rozwoju wybranych form turystyki kulturowej. Turystyka Kulturowa, 9, 4–26.

Malchrowicz, E., Buczkowska, K. (2010). Fiesty hiszpańskie – jeszcze święta lokalne, czy już tylko atrakcje dla turystów? Turystyka Kulturowa, 4, 17–37.

McCleary, K., Weaver, P., Meng, F. (2006). Dance as a tourist activity: Demographics, demand characteristics, motivation, and segmentation. Tourism Analysis, 10 (3), 277-290.

McMains, J. (2015). Spinning mambo into salsa: Caribbean dance in global commerce. Oxford: Oxford University Press.

National Museum of Dance. Pobrane z: http://www.dancemuseum.org/ (27.01.2019).

Papadimitriou, L. (2000). Traveling on screen: Tourism and the Greek Film Musical. Journal of Modern Greek Studies, 18 (1), 95–104.

Prylińska, A., Korczak, M., Nawrot, A., Strusio, M., Kaczmarek, J. (2018). Milonga – od produktu rekreacyjnego do turystyki kulturowej. Turystyka Kulturowa, 6, 94–111.

Royce, A.P. (2002). The anthropology of dance. Alton: Dance Books.

Ruxandra, A. (2018). A lo cubano: taniec i reprezentacje kubańskości w kontekście turystyki kulturowej. Lud, 102, 445–470.

Sawala, K., Krawczyk, W., Bednarski, J. (2005). Wielkie fiesty Europy. Przewodnik etnoturystyczny. Poznań: Oficyna Wydawnicza „Atena”.

Schwark, J. (2007). Sport tourism: Introduction and overview. European Journal for Sport and Society, 4 (2), 117–132.

Topić, M. (2016). Dance and cultural tourism in Croatia. International Journal of Religion and Society, 5 (1), 47–48.

Using dance heritage for the tourism experience in airports. Pobrane z: www.worlddanceheritage.org (10.02.2019).

Vianna, H. (1999). The mystery of samba. Popular music and national identity in Brazil. North Carolina: University of North Carolina Press.

Wilson, M. (1972). The wedding cakes: A study of ritual change. In: J.S. La Fontaine (red.), The interpretation of ritual (s. 187–201). London: Tavistock.

First Page

17

Last Page

23

Language

pol

Share

COinS