https://doi.org/10.18778/0867-5856.29.1.03">
  •  
  •  
 

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-3262-311X Kołodziejczyk Krzysztof

Abstract

Celem autora artykułu jest ocena funkcjonowania turystycznej linii tramwajowej we Wrocławiu w 2018 r. pod względem atrakcyjności oferty dla turystów, zainteresowania przejazdami oraz kosztów i opłacalności jej utrzymania, by ostatecznie wskazać pewne ogólne wnioski dotyczące obecności tego typu oferty w turystyce miejskiej. Zakres czasowy, uwzględniony w analizie w niniejszej pracy, jest szczególnie ważny, ponieważ rozszerzenie liczby przewoźników z jednego do dwóch pozwoliło na wprowadzenie wielu zmian w ofercie. Na podstawie danych ze sprzedaży biletów można stwierdzić, że linia cieszy się największą popularnością w lipcu i sierpniu, choć nawet wtedy średni odsetek zajętych miejsc siedzących jest niższy niż 50%. Kursy z przewodnikiem są nieco mniej popularne niż przejazdy bez niego. W związku z tym w pracy przedstawiono pewne propozycje, które mogą przyczynić się do zwiększenia zainteresowania linią, takie jak wydłużenie czasu kursowania (w ciągu dnia i w skali roku) czy wprowadzenie nowych rodzajów biletów lub dodatkowych atrakcji.

Keywords

zabytki techniki, zabytkowe tramwaje, transport, tramwajowe linie turystyczne, Wrocław

References

Ashworth, G.J. (1992). Is there an urban tourism? Tourism Recreation Research, 17 (2), 3–8.

Bufe, S. (red.) (1992). Strassenbahnen in Schlesien. Egglham: Bufe-Fachbuch-Verlag.

Cudny, W. (2018). Car tourism. Cham: Springer.

Cudny, W., Horňák, M. (2016). The tourist function in a car factory Audi Forum Ingolstadt example. Bulletin of Geography. Socioeconomic Series, 33, 23–38.

Gill, A., Gramza, G. (2016). Poziom napełnienia stref dla osób stojących w tramwaju jako miernik ocen jakości ich zabudowy i atrakcyjności dla pasażerów. Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 12, 612–617.

Goranczewski, B., Puciato, D. (2010). Zastosowanie analizy SWOT w formułowaniu strategii rozwoju turystyki na obszarach recepcyjnych. Turyzm/Tourism, 20 (2), 45–53.

Jerczyński, M. (2001). Wrocławskie wagony tramwajowe typu standard. Świat Kolei, 6, 44–48.

Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2010). Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie. Warszawa: PWE.

Kołodziejczyk, K. (2011). Historia, stan i perspektywy wykorzystania w turystyce dziedzictwa wrocławskiej komunikacji tramwajowej. W: K. Widawski (red.), Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty. T. 2 (s. 119–150). Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kołodziejczyk, K. (2018). Potencjał polskich miast pod względem zabytkowych tramwajów i ich wykorzystanie w turystyce. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2 (42), 209–224.

Kowalczyk, A. (2005). Nowe formy turystyki miejskiej. Prace i Studia Geograficzne, 35, 155–197.

Kruczek, Z. (2011). Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań. Kraków: Proksenia.

Krzeszowski, J. (2018). Startuje zabytkowa linia tramwajowa. Pobrane z: https://www.wroclaw.pl/zabytkowa-linia-tramwajowa (15.06.2018).

Lewandowski, K., Molecki, B. (red.) (2006). Tramwaje we Wrocławiu 1877–2006. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Lipińska, I. (2011). Turystyka dziedzictwa kulturowego – wybrane aspekty ochrony prawnej parku kulturowego. Turystyka Kulturowa, 3, 14–27.

Maciejewski, J. (2004). O wrocławskich tramwajach. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK „Sudety”.

Maćkowiak, R. (2015). Wykorzystanie transportu w turystyce. W: B. Meyer (red.), Obsługa uczestników turystyki i rekreacji. Wybrane aspekty (s. 157–159). Warszawa: Difin.

Marak, J., Wyrzykowski, J. (2010). Klasyfikacja ruchu turystycznego. W: J. Wyrzykowski, J. Marak (red.), Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym (s. 20–29). Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa.

Matczak, A. (1989). Problemy badania funkcji turystycznej miast Polski. Funkcja turystyczna. Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm, 5, 27–39.

Mehring, A. (2017). Komunikacja miejska w obsłudze obiektów turystycznych i rekreacyjnych. Progress. Journal of Young Researchers, 1, 84–95.

Meyer, B. (2009). Historyczne i współczesne znaczenie transportu w turystyce. Problemy Transportu i Logistyki, 7, 149–159.

Meyer, B. (2011). Modyfikacja funkcji pełnionych przez podstawowe formy obsługi ruchu turystycznego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 16, 9-24.

Meyer, B. (2015). Transport jako atrakcja turystyczna. W: B. Meyer (red.), Obsługa uczestników turystyki i rekreacji. Wybrane aspekty (s. 173–177). Warszawa: Difin.

Mika, M. (2007a). Turystyka miejska. W: W. Kurek (red.), Turystyka (s. 319–328). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mika, M. (2007b). Klasyfikacja ruchu turystycznego. W: W. Kurek (red.), Turystyka (s. 197–198). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mikos von Rohrscheidt, A. (2008). Turystyka kulturowa. Fenomen, Potencjał. Perspektywy. Gniezno: Milenium.

Nowacki, M. (2000). Analiza potencjału atrakcji krajoznawczych na przykładzie Muzeum Narodowego w Szreniawie. W: A. Szwichtenberg, E. Dziegieć (red.), Przemysł turystyczny (s. 147–164). Koszalin: Politechnika Koszalińska.

Ostatnie weekendy kursowania wrocławskiej Zabytkowej Linii Tramwajowej (2018). Pobrane z: https://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,ostatnie-weekendy-kursowania-wroclawskiej-zabytkowej-linii-tramwajowej,wia5-3266-43428.html (24.09.2018).

Page, S. (1995). Urban tourism. London-New York: Routledge.

Pawlusiński, R. (2007). Transport w turystyce. W: W. Kurek (red.), Turystyka (s. 164–177). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sala, J. (2012). Miasta jako cel podróży turystycznych w Polsce. W: T. Żabińska (red.), Turystyka na obszarach miejskich: uwarunkowania rozwoju, narzędzia promocji (s. 20–32). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Sielicki, T. (2012a). Przez wrocławskich ulic sto... Historia tramwajów we Wrocławiu. Wrocław: Muzeum Miejskie Wrocławia.

Sielicki, T. (2012b). Przez Sępolno, Zalesie i Krzyki – historia wrocławskich tramwajów. W: M. Derwich (red.), O historii Wrocławia i Śląska inaczej. Vol. 1 (s. 81–105). Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii.

Sielicki, T. (2013). Historyczny tabor komunikacyjny we Wrocławiu. Wrocław: Centrum Badań nad Miastem (mps).

Sielicki, T. (2017). Wrocławskie tramwaje konne. Łódź: Wydawnictwo Księży Młyn.

Starowicz, W. (2007). Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.

Stasiak, P., Kiciński, M. (2014). Badania i ocena stopnia wykorzystania taboru autobusowego w przedsiębiorstwie ZUK Rokbus Spółka z o.o. Logistyka, 3, 5967–5975.

Turystyka-motoryzacyjna.pl. Pobrane z: www.turystyka-motoryzacyjna.pl (23.09.2019).

Tylińska, R. (2005). Analiza SWOT instrumentem w planowaniu rozwoju. Warszawa: WSIP.

Wojcieszak, J. (1993). 100 lat tramwajów elektrycznych we Wrocławiu. Poznań: Poznański Klub Modelarzy Kolejowych.

Wrocławska Zabytkowa Linia Tramwajowa atrakcją dla turystów i mieszkańców (2018). Pobrane z: https://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,wroclawska-zabytkowa-linia-tramwajowa-atrakcja-dla-turystow-i-mieszkancow,wia5-3266-42475.html (24.09.2018).

Zabytkowa Linia Tramwajowa kursuje jeszcze przez trzy weekendy (2018). Pobrane z: http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,23816471,zabytkowa-linia-tramwajowa-kursuje-jeszcze-przez-trzy-weekendy.html (24.09.2018).

First Page

25

Last Page

36

Language

pol

Share

COinS