https://doi.org/10.2478/tour-2019-0004">
  •  
  •  
 

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-6843-5981 Kozłowska Anna

Abstract

Restaurants and other facilities providing catering services are an important part of hotels, can be their flagship product or make them unique. The obligation to provide restaurant services was imposed by the Ordinance of the Minister of Economy and Labour of 19th August 2004, concerning hotel and other facilities where hotel services are provided. Despite the dynamic development of gastronomy in the 21st century, running catering facilities in hotels is often an obligation which does not bring additional income. The aim of the research is to present the gastronomic product in Lodz hotels, understood as all the services related to gastronomy that are provided. The analysis was conducted with respect to the brand of the facilities, references to local cuisine and the availability of hotel gastronomy to potential guests. The work also presents factors that may facilitate access to hotel gastronomy, breaking the stereotype of ‘available only for hotel guests’, as well as the advantages of using the hotel's gastronomic product in a proper way.

Keywords

gastronomic product of a hotel, hotel restaurant, Łódź, hotel gastronomy

References

Björk, P., Kauppinen-Räisänen, H. (2017). A destination’s gastronomy as a means for holiday well-being. British Food Journal, 119 (7), 1578–1591.

Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce, Ministerstwo Turystyki. Retrieved from: www.turystyka.gov.pl (20.01.2019).

Czarnecka-Skubina, E., Głuchowski, A., Rasińska, E. (2017). Rynek Usług Gastronomicznych w Polsce na przykładzie Warszawy. Handel Wewnętrzny, 4 (369/2), 118-133.

Dziennik Łódzki. Retrieved from: www.dzienniklodzki.pl/tradycyjna-lodzka-kuchnia-w-hotelu-holiday-inn-zdjeciafilm/ar/3803633 (20.01.2019).

Gordin, V., Trabskaya, J., Zelenskaya, E. (2016). The role of hotel restaurants in gastronomic place branding. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 10, 81-90.

Grand Hotel Łódź. Retrieved from: www.grand.hotel.com.pl (20.01.2019).

Grzegorczyk, A. (2005). Marka jest nazwą. Definiens marki. In: A. Grzegorczyk (ed.), Instrumenty kształtowania wizerunku marki (1-7). Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.

Horecanet.pl. Retrieved from: www.horecanet.pl/piata-galazoltego-przewodnika-gault-millau-za-nami/ (20.01.2019).

Hotel Tobaco. Retrieved from: www.hoteltobaco.pl (20.01.2019).

InterSIT. Retrieved from: www.mapa.lodz.pl (20.01.2019).

Jędrysiak, T., Orłowski, D., Woźniczko, M. (2015). Turystyka kulinarna. Warszawa: PWE.

Kapera, I. (2015). Hotel gastronomy as viewed by customers. Food Journal, 117, 2993-3002.

Koper, H. (2018). Coraz więcej łódzkich restauracji wyróżnionych w „Żółtym przewodniku Gault & Millau”. Retrieved from: www.lodz.travel/aktualnosci-lodzkiej-organizacji-turystycznej/artykul-lot/coraz-wiecej-lodzkich-restauracji-wyroznionych-w-zoltym-przewodniku-gault-millau-id24650/2018/11/29/ (20.01.2019).

Kotler, P. (1994). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebethner & Ska.

Kozłowska, A. (2015). Wybrane wydarzenia gastronomiczne w Łodzi jako efekt trendów europejskich. In: B. Krakowiak, A. Stasiak (eds), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu (pp. 333-356). Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego oraz Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego.

Krakowiak, B., Stasiak, A. (eds) (2015). Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu. Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego oraz Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego.

Kuchniewska, M. (2013). Media społecznościowe jako narzędzie nowoczesnego marketingu usług hotelarskich. In: P. Dominik (ed.), Innowacyjne rozwiązania we współczesnym hotelarstwie (pp. 106-121). Warszawa: Almamer.

Kwiatkowska, E., Levytska, G. (2009). Rynek usług gastronomicznych w Polsce na początku XXI w. Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej Warszawa, 74, 91-102.

Milewska, M., Prączko, A., Stasiak, A. (2017). Podstawy gastronomii. Od żywności do turystyki kulinarnej. Warszawa: PWE.

Milewska, M., Włodarczyk, B. (2015). Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości. Warszawa: PWE.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Retrieved from: www.gov.pl/web/rolnictwo/produkty-regionalne-i-tradycyjne1 (20.01.2019).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19.08.2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. DzU. 2004, nr 188, poz. 1945.

Sala, J. (2011). Marketing w gastronomii. Warszawa: PWE.

Stasiak, A. (2007). Gastronomia jako produkt turystyczny. Turystyka i Hotelarstwo, 11, 103-129.

Stasiak, A. (2015). Gastronomia jako atrakcja turystyczna Łodzi. Turyzm, 25 (2), 77-90.

TripAdvisor. Retrieved from: www.pl.tripadvisor.com/Attractions-g274837-Activities-Lodz_Lodz_Province_Central_Poland.html (20.01.2019).

Ustawa z 29.08.1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turtycznych. DzU. 1997, nr 133, poz. 884.

Vienna House. Retrieved from: www.viennahouse.com (20.01.2019).

Włodarczyk, B. (2015). Hotele w przestrzeni miejskiej Łodzi. Tourism/ Turyzm, 25 (2), 63-75.

Wojciechowska, A. (2014). Fifka i żulik, czyli domowa kuchnia Łódzka. Łódź: Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju „Regio”.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi, 2018. Retrieved from: www.wuoz-lodz.pl/Rejestr_i_ewidencja_zabytkow,19 (20.01.2019).

Wrona, D., Armatys, K. Marka. Retrieved from: https://mfiles.pl/pl/index.php/Marka (20.01.2019).

First Page

35

Last Page

42

Language

eng

Share

COinS