https://doi.org/10.18778/0867-5856.29.1.04">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-6843-5981 Kozłowska Anna

Abstract

Restauracje oraz inne obiekty świadczące usługi gastronomiczne stanowią istotną część hoteli, mogą być ich wizytówką lub decydować o ich niepowtarzalności. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie gestorzy mają obowiązek świadczenia usług gastronomicznych w hotelu. Jednak mimo dynamicznego rozwoju gastronomii w XXI w. prowadzenie obiektów znajdujących się w hotelach jest często dla gestorów obowiązkiem, a nie źródłem dodatkowego dochodu. W niniejszym artykule został zaprezentowany produkt gastronomiczny w łódzkich hotelach, rozumiany jako wszystkie usługi w hotelu związane z gastronomią. Analiza została przeprowadzona pod kątem marki obiektów, oferty związanej z lokalną kuchnią oraz dostępności gastronomii hotelowej dla potencjalnych gości. Ponadto wyróżniono czynniki, które mogą ułatwić dostęp do gastronomii hotelowej, przełamując jej stereotyp jako uznawanej za dostępną tylko dla osób korzystających z noclegu, oraz przedstawiono zalety dobrego wykorzystania możliwości produktu gastronomicznego hotelu.

Keywords

produkt gastronomiczny hotelu, restauracja hotelowa, gastronomia hotelowa, Łódź

References

Björk, P., Kauppinen-Räisänen, H. (2017). A destination’s gastronomy as a means for holiday well-being. British Food Journal, 119 (7), 1578–1591.

Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce, Ministerstwo Turystyki. Pobrane z: www.turystyka.gov.pl (20.01.2019).

Czarnecka-Skubina, E., Głuchowski, A., Rasińska, E. (2017). Rynek usług gastronomicznych w Polsce na przykładzie Warszawy. Handel Wewnętrzny, 4 (369/2), 118–133.

Dziennik Łódzki. Pobrane z: www.dzienniklodzki.pl/tradycyjnalodzka-kuchnia-w-hotelu-holiday-inn-zdjeciafilm/ar/3803633 (20.01.2019).

Gordin, V., Trabskaya, J., Zelenskaya, E. (2016). The role of hotel restaurants in gastronomic place branding. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 10, 81–90.

Grand Hotel Łódź. Pobrane z: www.grand.hotel.com.pl (20.01.2019).

Grzegorczyk, A. (2005). Marka jest nazwą. Definiens marki. W: A. Grzegorczyk (red.), Instrumenty kształtowania wizerunku marki (s. 1–7). Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.

Horecanet.pl. Pobrane z: www.horecanet.pl/piata-gala-zoltegoprzewodnika-gault-millau-za-nami/ (20.01.2019).

Hotel Tobaco. Pobrane z: www.hoteltobaco.pl (20.01.2019).

InterSIT. Pobrane z: www.mapa.lodz.pl (20.01.2019).

Jędrysiak, T., Orłowski, D., Woźniczko, M. (2015). Turystyka kulinarna. Warszawa: PWE.

Kapera, I. (2015). Hotel gastronomy as viewed by customers. Food Journal, 117, 2993–3002.

Koper, H. (2018). Coraz więcej łódzkich restauracji wyróżnionych w „Żółtym przewodniku Gault & Millau”. Pobrane z: www.lodz.travel/aktualnosci-lodzkiej-organizacji-turystycznej/artykullot/coraz-wiecej-lodzkich-restauracji-wyroznionych-w-zoltymprzewodniku-gault-millau-id24650/2018/11/29/ (20.01.2019).

Kotler, P. (1994). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebethner & Ska.

Kozłowska, A. (2015). Wybrane wydarzenia gastronomiczne w Łodzi jako efekt trendów europejskich. W: B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu (s. 333–356). Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego.

Krakowiak, B., Stasiak, A. (red.) (2015). Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu. Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego.

Kuchniewska, M. (2013). Media społecznościowe jako narzędzie nowoczesnego marketingu usług hotelarskich. W: P. Dominik (red.), Innowacyjne rozwiązania we współczesnym hotelarstwie (s. 106–121). Warszawa: Almamer.

Kwiatkowska, E., Levytska, G. (2009). Rynek usług gastronomicznych w Polsce na początku XXI w. Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej Warszawa, 74, 91–102.

Milewska, M., Włodarczyk, B. (2015). Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości. Warszawa: PWE.

Milewska, M., Prączko, A., Stasiak, A. (2017). Podstawy gastronomii. Od żywności do turystyki kulinarnej. Warszawa: PWE.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pobrane z: www.gov.pl/web/rolnictwo/produkty-regionalne-i-tradycyjne1 (20.01.2019).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19.08.2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. DzU. 2004, nr 188, poz. 1945.

Sala, J. (2011). Marketing w gastronomii. Warszawa: PWE.

Stasiak, A. (2007). Gastronomia jako produkt turystyczny. Turystyka i Hotelarstwo, 11, 103–129.

Stasiak, A. (2015). Gastronomia jako atrakcja turystyczna Łodzi. Turyzm/Tourism, 25 (2), 77–90.

TripAdvisor. Pobrane z: www.pl.tripadvisor.com/Attractionsg274837-Activities-Lodz_Lodz_Province_Central_Poland.html (20.01.2019).

Ustawa z 29.08.1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turtycznych. DzU. 1997, nr 133, poz. 884.

Vienna House. Pobrane z: www.viennahouse.com (20.01.2019).

Włodarczyk, B. (2015). Hotele w przestrzeni miejskiej Łodzi. Turyzm/Tourism, 25 (2), 63–75.

Wojciechowska, A. (2014). Fifka i żulik, czyli domowa kuchnia łódzka. Łódź: Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju „Regio”.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi, 2018. Pobrane z: www.wuoz-lodz.pl/Rejestr_i_ewidencja_zabytkow,19 (20.01.2019).

Wrona, D., Armatys, K. Marka. Pobrane z: https://mfiles.pl/pl/index.php/Marka (20.01.2019).

First Page

37

Last Page

45

Language

pol

Share

COinS