https://doi.org/10.18778/0867-5856.29.2.24">
  •  
  •  
 

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-5994-2922 Ryśnik Jakub

Abstract

W artykule przedstawione zostały niepublikowane wyniki badań przeprowadzonych wśród kibiców Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2014 r. (1618 respondentów bezpośredniego badania kwestionariuszowego). Celem przeprowadzonych studiów było poznanie znaczenia oraz struktury wybranych motywów i barier uczestnictwa w międzynarodowych widowiskach sportowych. Efektem analizy jest uzyskanie informacji o znaczeniu poszczególnych czynników/barier dla respondentów, hierarchii ważności czynników oraz modelu czynnikowego wynikającego ze struktury powiązań korelacyjnych pomiędzy zmiennymi wyjaśniającymi uczestnictwo kibiców w międzynarodowych wydarzeniach sportowych.

Keywords

popyt sportowo-turystyczny, motywy i bariery, turystyka sportowa, międzynarodowe widowiska sportowe, kibice

References

Ahn, S.C., Lee, Y.H. (2014). Major league baseball attendance: Long-term analysis using factor models. Journal of Sports Economics, 15 (5), 451–477. DOI: https://doi.org/10.1177/1527002514535171

Anthony, T., Kahn, T., Madison, B., Paul, R., Weinbach, A. (2014). Similarities in fan preferences for minor-league baseball across the American Southeast, Journal of Economics & Finance, 38 (1), 150–163. DOI: https://doi.org/10.1007/s12197-011-9214-7

Fairley, S. (2009). The role of the mode of transport in the identity maintenance of sport fan travel groups. Journal of Sport & Tourism, 14 (2–3), 205–222. Pobrano z: https://doi.org/10.1080/14775080902965231

Fink, J.S., Parker, H.M. (2009). Spectator motives: Why do we watch when our favorite team is not playing? Sport Marketing Quarterly, 18, 210–217.

Fink, J.S., Trail, G.T., Anderson D.F. (2002). Environmental factors associated with spectator attendance and sport consumption behavior: Gender and team differences. Sport Marketing Quarterly, 11, 8–19.

Funk, D.C., Filo, K., Beaton, A.A., Pritchard, M. (2009). Measuring the motives of sport event attendance: Bridging the academic-practitioner divide to understanding behaviour. Sport Marketing Quarterly, 18 (3), 126–138.

Hadzik, A. (2014). Turystyka sportowa ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych widowisk sportowych. Katowice: Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Hadzik, A. (2016). Uwarunkowania rekreacyjnego uczestnictwa w sporcie kibiców międzynarodowych widowisk sportowych. Kraków: European Association For Security.

Hadzik, A., Bartík, P. (2012). The chosen factors of participating in international sports events on the example of football, basketball and volleyball games in Poland. Exercitatio Corpolis-Motus-Salus. Slovak Journal of Sport Sciences, 14–149.

Hadzik, A., Ryśnik, J., Tomik, R. (2015). Determinanty uczestnictwa w międzynarodowych widowiskach sportowych: w świetle wyników badań. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 379, 75-86. DOI: http://doi.org/10.15611/pn.2015.379.07

Kachniewska, M., Nawrocka, E., Niezgoda, A., Pawlicz, A. (2012). Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o..

Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2010). Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kazimierczak, M., Malchrowicz-Mośko, E. (2013). Turystyka sportowa – specyfika i trendy rozwojowe. Folia Turistica, 28 (1), 67–90.

Kemper, C., Breuer, C. (2015). What factors determine the fans’ willingness to pay for Bundesliga tickets? An analysis of ticket sales in the secondary market using data from ebay.de. Sport Marketing Quarterly, 24 (3), 142–158.

Kim, Y.K., Trail, G.T. (2010). Constraints and motivators: A new model to explain consumer behaviour. Journal of Sport Management, 24, 190–210. DOI: https://doi.org/10.1123/jsm.24.2.190

Klisiński, J. (2011). Rynek dóbr i usług sportowych. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe ATH.

Kramer, J. (1997). Konsumpcja w gospodarce rynkowej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kruger, M., Saayman, M. (2012). Why do fans attend world wrestling entertainment? South African Journal for Research in Sport, Physical Education & Recreation”, 34 (2), 63–81.

Milne, G.R., McDonald, M.A. (1999). Sport marketing: Managing the exchange process. Sudbury, MA: Jones and Bartlett Publishers.

Mohan, L., Thomas, L. (2012). The impact of distance on fans’ intentions to attend team sporting events: a case study of fans of the Carolina Hurricanes of the United States National Hockey League. Annals of Leisure Research, 15 (3), 296–309. DOI: https://doi.org/10.1080/11745398.2012.693041

Neale, L., Funk, D. (2006). Investigating motivation, attitudinal loyalty and attendance behaviour with fans of Australian football. International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, 7 (4), 307–317.

Nishio, T. (2014). The constraint factors of potential international sports fan tourists. Journal of Vacation Marketing, 20 (2), 137–147. DOI: https://doi.org/10.1177/1356766713496420

Pilarczyk, B., Mruk, H. (2006). Kompendium wiedzy o marketingu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pitts, B.G. , Stotlar, D.K. (2002). Fundamentals of sport marketing. Morgantown: Fitness Information Technology.

Robinson, M., Trail, G.T. (2005). Relationships among spectator gender, motives and points of attachment in selected intercollegiate sports. Journal of Sport Management, 19, 58–80. DOI: https://doi.org/10.1123/jsm.19.1.58

Ryśnik, J., Żylak, D., Tomik, R. (2018). Propozycja skali pomiarowej motywacji kibiców do konsumpcji turystyki sportowej. Raport z badań pilotażowych. Folia Turistica, 48, 87–116. DOI: http://doi.org/10.5604/01.3001.0012.7693

Shapiro, S.L., Drayer, J. (2014). An examination of dynamic ticket pricing and secondary market price determinants in Major League Baseball. Sport Management Review, 17, 145–159.

Simmons, J.M., Popp, N.K., McEvoy, C.D., Howell S.M. (2018). Using fan passion to investigate constraints to student attendance at college football games. Journal of Intercollegiate Sport, 11 (2), 193–213.

Sloan, L.R. (1989). The motives of sports fans. W: J.H. Goldstein (red.), Sports, games, and play: Social & psychological viewpoints (s. 175– 240). Wyd. 2. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Smith, A.C.T., Stewart, B. (2007). The travelling fan: Understanding the mechanisms of sport fan consumption in a sport tourism setting. Journal of Sport & Tourism, 12, 3–4, 155–181. DOI: https://doi.org/10.1080/14775080701736924

Standeven, J., De Knop, P. (1999). Sport tourism. Champaign: Human Kinetics.

Steczkowski, J. (1995). Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk ekonomiczno-społecznych. Warszawa: PWN.

Surdam, D.G. (2009). What brings fans to the ball park? Evidence from New York Yankees’ and Philadelphia Phillies’ Financial Records. Journal of Economics, 35, 1, (0361-6576), (s. l.), s. 35.

Szczechowicz, B. (2015). Łączenie wartości turystyki i sportu w świetle analizy ofert rynkowych. W: M. Kazimierczak (red.), Turystyka sportowa. Społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju (s. 41–54). Poznań: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego.

Trail, G.T., Anderson, D.F., Fink, J.S. (2002). Examination of gender differences in importance and satisfaction with venue factors at intercollegiate basketball games: Effects on future spectator attendance. International Sports Journal, 6, 51–64.

Trail, G.T., Fink, J.S., Anderson, D.F. (2003). Sport spectator consumption behaviour. Sport Marketing Quarterly, 12, 8–17.

Trail, G.T., James, J.D. (2001). The motivation scale for sport consumption: Assessment of the scale’s psychometric properties. Journal of Sport Behaviour, 24 (1), 108–127.

Weed, M., Bull, C. (2004). Sports tourism: Participants, policy and providers, Oxford: Elsevier.

Wojdakowski, P. (2008). Bariery uczestnictwa turystów sportowych w meczach piłki nożnej. W: W.W. Gaworecki, Z. Mroczyński (red.), Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia. Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.

Wojdakowski, P. (2011). Determinanty uczestnictwa turystów sportowych w meczach piłki nożnej. Praca doktorska. Częstochowa: Politechnika Częstochowska.

Won, J., Kitamura, K. (2007). Comparative analysis of sport consumer motivations between South Korea and Japan. Sport Marketing Quarterly, 16, 93-105.

Yu, C.C. (2010). Factors that influence international fans’ intention to travel to the United States for sport tourism. Journal of Sport & Tourism, 15 (2), 111–137. DOI: https://doi.org/10.1080/14775085.2010.498249

Zakrzewska, M. (1994). Analiza czynnikowa w budowaniu i sprawdzaniu modeli psychologicznych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

First Page

129

Last Page

142

Language

pol

Share

COinS