https://doi.org/10.18778/0867-5856.29.2.08">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-9509-5879 Matczak Andrzej

Abstract

The purpose of the paper is to identify changes in the structure of the tourism function in Kujawy spas which have led to their transformation into tourism and health resorts. The study was based on tourist traffic statistics referring to the period 2000-2017 and included defining the relationship between curative and other forms of tourist traffic. The author has used a wide range of statistical data, as well as information provided by surveys to determine and analyze the statistical indicators of tourist traffic pace, intensity and structure. The analysis reveals a significant transformation of the spas in Kujawy. This is confirmed by the indicators of curative and non-curative tourist traffic and by the reasons for visiting health resorts. The pace of changes in the tourism function in individual spas is varied. It is fastest in Ciechocinek, accelerating in Wieniec-Zdrój and slowest in Inowrocław. The changes occurring in the spas are causing their gradual transformation into tourism and health resorts.

Keywords

changes, structure of the tourist function, tourist traffic, Kujawy spas, Poland

References

Anszperger, A., Radkiewicz, A. (2011). Badania ruchu turystycznego w województwie kujawsko-Pomorskim w latach 2009-2010. Vol. 2. Toruń: Wyd. Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna.

Butler, R.W. (1980). The concept of a tourism areas cycle of evolution: implications for the management of recourses. Canadian Geographer, 24, 5-12.

Butler, R.W. (1994). Seasonality in tourism: issues and implications. In: A.V. Seaton, C.L. Jennkins, R.C. Wood, P.U.C. Dieke, M.M. Bennett, L.R. MacLellan, R. Smith (eds.), Tourism the state of the art, (pp. 332-339). New York: Wiley.

Brudnicki, R. (2005), Uzdrowisko Inowrocław – stan aktualny i możliwości dalszego rozwoju. In: E. Rydz (ed.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych. Tourism the state of the art, (pp. 332-339). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.

Brudnicki, R., Barczak, M., Nowicki, R., Markiewicz, P. (2016). Monitoring ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim – 2015. Raporty z rejonów badań wykonanych dla Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki.

Buzsik, K., Jónás-Berki, M., Köbli, A., Pálfi, A. (2015). Actual trends of health tourism in Hungary: the case of Hévíz. Geographica Timisiensis, XXIV (2), 45-53.

Caban, M. (2017). Ruch turystyczny w uzdrowisku Wieniec Zdrój. Master thesis, promoter A. Matczak. Łódź: Uniwersytet Łódzki.

Cieślewicz, J., Jankowiak, D. (2012). Turystyka seksualna w Ciechocinku – próba weryfikacji miejskiej legendy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Turystyka i Rekreacja, 9 (1), 149-162.

Durydiwka, M. (2005). Zróżnicowanie rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnych w miejscowościach uzdrowiskowych. In: E. Rydz (ed.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (pp. 46-59). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.

Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2017 r. Informacje sygnalne. (2017). Kraków: Urząd Statystyczny w Krakowie, Ośrodek Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia.

Glaza, M. (2008). Zachowania przestrzenne kuracjuszy i turystów w Ciechocinku. Master thesis, promoter A. Matczak. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.

Groch, J. (1991). Badania diagnostyczne uzdrowisk polskich z zastosowaniem wieloczynnikowej analizy porównawczej. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Grzeszczak, S. (2014). Turystyka w Inowrocławiu w opinii kuracjuszy. Zeszyty Naukowe WSG, 23, seria: Turystyka i Rekreacja, 11, 143-149.

Jagusiewicz, A. (1998). Problemy lecznictwa i turystyki w uzdrowiskach polskich. Warszawa: Instytut Turystyki.

Jagusiewicz, A. (2006). Turystyka uzdrowiskowa. Warszawa: Instytut Turystyki.

Jędrzejewska, A. (2002). Zmiana funkcji turystycznej Ciechocinka w latach 90. XX wieku. Master thesis. Promoter S. Liszewski. Łódź: Uniwersytet Łódzki.

Joppe, M. (2010). One country’s transformation to spa destination: The case of Canada [Special section]. Journal of Hospitality and Tourism Management, 17, 117-126.

Kasagranda, A., Gurňák, D. (2017). Spa and wellness tourism in Slovakia (A geographical analysis). Czech Journal of Tourism, 6 (1), 27-53.

Kowalczyk, A. (2001). Geografia turyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kowalczyk, A. (2005). Transformacja uzdrowiska w wielofunkcyjny ośrodek turystyczny – przykład Mariańskich Łaźni (Czechy). In: E. Rydz (ed.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (pp. 11-21). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.

Krasiński, Z. (2004). Cykle życia uzdrowisk: od narodzin po… Kołobrzeg: Agencja Wydawnicza Patan-Press.

Kurek, W. (ed.). (2007). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2000-2010 (2011). Kraków: GUS.

Łęcka, I. (2005). Uzdrowisko czy kurort? Zmiany funkcji zdrowotnych w miejscowościach uzdrowiskowych i wczasowych na świecie. In: E. Rydz (ed.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (pp. 38-45). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.

Madeyski, A. (1997). Polskie uzdrowiska, ich charakterystyka i główne problemy. Problemy Turystyki, XX, 1-4.

Mainil, T., Eijgelaar, E., Klijs, J., Nawijn, J., Peeters, P. (2017), Research for TRAN Committee – Health tourism in the EU: a general investigation. Brussels: European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies.

Malarz, R. (2012). Lecznicze i turystyczne funkcje uzdrowisk w Beskidzie Niskim. In: E. Rydz (ed.), Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk (pp. 59-66). Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.

Mariot, P. (1983). Geografia cestovného ruchu. Bratislava: Veda, Vydavatelstwo Slovenskej Akademie Vied.

Matczak, A. (1992). Model badań ruchu turystycznego. Studium metodologiczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Matczak, A. (2012). Funkcja uzdrowiskowa w przestrzeni Inowrocławia. In: E. Rydz (ed.), Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk (pp. 167-181). Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.

Matczak, A. (2013). Proces przekształcania uzdrowiska w ośrodek turystyczny. Przykład Ciechocinka. In: S. Sitek (ed.), „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej. Vol. 5 (pp. 97-115). Sosnowiec: WNoZ UŚ, PTG.

Matczak, A. (2019). Changes in the tourist function of Kujawy health resorts (based on the capacity and type of accommodation). Tourism/Turyzm, 29 (1), 53-62.

Mika, M. (2005). Możliwości rozwoju uzdrowisk Beskidu Niskiego i Bieszczad w świetle obecnych uwarunkowań. In: E. Rydz (ed.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (pp. 308-317). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.

Mika, M., Ptaszycka-Jackowska, D. (2007). Formy turystyki zdrowotnej. In: W. Kurek (ed.), Turystyka (pp. 279-291). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mościbroda, J. (2005). Rozwój funkcji turystycznych i rekreacyjnych w uzdrowisku Nałęczów. In: E. Rydz (ed.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (pp. 22-29). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.

Ostrowski S. (1972). Ruch turystyczny w Polsce. Warszawa.

Ptaszycka-Jackowska, D. (1999). Lecznictwo uzdrowiskowe a turystyka. Turyzm, 9, 1, 189-200.

Rajman, J., Kwiatek-Sołtys, A. (2011). Turystyka – uzdrowiska – urbanizacja. In: B. Włodarczyk (ed.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego (pp. 375-385). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Rettinger, R. (2012). Uzdrowisko Truskawiec w dobie przekształceń ustrojowych. In: E. Rydz (ed.), Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk (pp. 195-208). Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.

Rydz, E. (ed.) (2005). Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych. Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.

Rydz, E. (ed.). (2012). Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.

Rzeńca, P. (1997). Iwonicz Zdrój – przykład koegzystencji funkcji uzdrowiskowej i wypoczynkowej z innymi funkcjami miasta. Turyzm 7, 1, 73-95.

Sawińska, A. (2012). Kierunki zmian na rynku turystyki zdrowotnej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. In: E. Rydz (ed.), Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk (pp. 13-20). Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.

Skonieczna, E. (2011). Funkcja turystyczna Ciechocinka. Master thesis, promoter A. Matczak. Bydgoszcz: Słupsk: Akademia Pomorska.

Szajnowska-Wysocka, A. (2011). Perspektywy rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Polsce. In: B. Włodarczyk (ed.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego (pp. 387-401). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Szromek, A.R. (2010). Cykliczność rozwoju uzdrowisk na przykładzie uzdrowisk polskich. In: A.R. Szromek (ed.), Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej (pp. 17-40), Kraków: Proksenia.

Szromek, A.R. (2012). Funkcja uzdrowiskowa i jej znaczenie w gospodarce gmin uzdrowiskowych. In: A.R. Szromek (ed.), Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza, pp. 35-58. Kraków: Proksenia.

Szromek, A.R. (2018). Changes in the activities of health resorts enterprises in the context of its business model. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, 127, 273-287.

Szymańska, D., Grzelak-Kostulska, E., Hołowiecka, B., Michniewicz, H. (2005). Postrzeganie miejscowości turystyczno-uzdrowiskowych na przykładzie Ciechocinka i Inowrocławia. In: E. Rydz (ed.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych. Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, 293-307.

Środa-Murawska, S. (2012). Miasta uzdrowiskowe w Polsce w ujęciu wielkości i struktury bazy obiektów zbiorowego zakwaterowania. In: E. Rydz (ed.), Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 21-29.

Świder, I. (2005). Hotel Villa Park w Ciechocinku jako przedstawiciel grupy markowej Polish Prestige Hotel and Resorts. Master thesis, promoter B. Włodarczyk. Łódź: Uniwersytet Łódzki.

Turystyka i wypoczynek w 1979 r. (1980). Warszawa: GUS.

Turystyka w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r. Informacje sygnalne (2019). Bydgoszcz: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Turystyka z lat 2001-2018 (2019). Warszawa: GUS.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy (2019). Turystyka w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r. Informacje sygnalne. Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych.

Uzlik, R. (2004). Lázeňský cestovni ruch v Karlovarském kraji. Master thesis. Promoter A. Kowalczyk. Univerzita Karlova v Praze, Přirodovědecká fakulta, Katedra socialni geografie a regionálniho rozvoje.

Vystouil, J., Šauer, M., Bobková, M. (2017). Spa, spa tourism and wellness tourism in the Czech Republic. Czech Journal of Tourism, 6 (1), 5-26.

Widawski, K. (2017). Spa and wellness tourism in Poland – A new geographical analysis. Czech Journal of Tourism, 6 (1), 69-92.

Zajączkowski, M., Cegliński, P. (2018). Analysis of development potential of health resort enterprises on the example of Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. in Aleksandrów County. Journal of Education, Health and Sport, 8 (11), 699-710.

First Page

81

Last Page

94

Language

eng

Share

COinS