https://doi.org/10.18778/0867-5856.29.2.15">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-5860-1795 Godlewski Grzegorz

Abstract

Celem badań była diagnoza rynkowych możliwości rozwoju kontrowersyjnych form turystyki w Polsce w ujęciu podażowym, opartym na opiniach i dostępnej ofercie produktów u touroperatorów i detalicznych agentów podróży. Dane analityczne zgromadzono, wykorzystując metody: desk research oraz CATI (N = 107). Wśród najbardziej kontrowersyjnych form podróżowania na pierwszym miejscu zdecydowanie stawiano turystykę narkotykową i seksturystykę, na kolejnych pozycjach zaś – turystykę katastrof, turystykę medyczną, slumsową, fanoturystykę i turystykę ubóstwa. Oczekiwania ofertowe klientów wiążą się najczęściej z turystyką zabawy i podróżami ekstremalnymi, a producenci podkreślają, że omawiany segment rynku będzie się systematycznie rozwijał.

Keywords

kontrowersje na rynku podróży, turystyka doświadczeń

References

Abrahams, R.D. (1986). Ordinary and extraordinary experience. W: V.W. Turner, E.M. Bruner (red.), The anthropology of experience (s. 45–72). Chicago: University of Illinois Press.

Arnould, E.J., Price, L.L. (1993). River magic: Extraordinary experiences and the extended service encounter. Journal of Consumer Research, 20, 24–45. DOI: https://doi.org/10.1086/209331

Åstrøm, J.K. (2017). Theme factors that drive the tourist customer experience. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 11, 125–141. DOI: https://doi.org/10.1108/IJCTHR-07-2015-0070

Baker, M., Page, S., Mayer, D. (2003). Urban visitor perceptions of safety during a special event. Journal of Tourism Research, 41, 355–361. DOI: https://doi.org/10.1177/0047287503041004004

Bańko, M. (red.) (2000). Inny słownik języka polskiego PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Barber, B. (2008). Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli. Warszawa: Muza.

Bauman, Z. (2007). Konsumenci w społeczeństwie konsumentów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Csíkszentmihályi, M. (1993). The evolving self: A psychology for the third millennium. New York: Harper Collins.

Deighton, J. (1999). The consumption of performance. Journal of Consumer Research, 19, 362–372. DOI: https://doi.org/10.1086/209307

Ellis, G.D.V. (1994). Measurement and analysis issues with explanation of variance in daily experience using the flow model. Journal of Leisure Research, 26, 337–356. DOI: https://doi.org/10.1080/00222216.1994.11969966

Goodwin, C. (1996). Moving the drama into the factory: The contribution of metaphors to services research. European Journal of Marketing, 30, 13–36. DOI: https://doi.org/10.1108/03090569610130025

Hannabuss, S. (1999). Postmodernism and the heritage experience. Library Management, 20, 295–303. DOI: https://doi.org/10.1108/01435129910276280

Harris, R., Harris, K., Baron, S. (2003). Theatrical service experiences: Dramatic script development with employees. International Journal of Service Industry Management, 14, 184–199. DOI: https://doi.org/10.1108/09564230310474156

Jasiński, M. (2006). Aspekty monokulturowe gospodarki turystycznej. Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH, 20, 92–102.

John, J. (1996). A dramaturgical view of the health care service encounter: Cultural value-based impression management guidelines for medical professional behaviour. European Jour-nal of Marketing, 30, 60–74. DOI: https://doi.org/10.1108/03090569610130043

Kacprzak, A., Dziewanowska, K., Skorek, M. (red.) (2015). Gospodarka doświadczeń. Perspektywa polskiego konsumenta. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lee, B., Shafer, C.S. (2002). The dynamic nature of leisure experience: An application of affect control theory. Journal of Leisure Research, 34, 290–310. DOI: https://doi.org/10.1080/00222216.2002.11949973

Lubowiecki-Vikuk, A., Paczyńska-Jędrycka, M. (2010). Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

MacCannell, D. (1973). Staged authenticity: Arrangements of social space in tourist settings. American Journal of Sociology, 79, 589–603. DOI: https://doi.org/10.1086/225585

MacCannell, D. (1976). The tourist: A new theory of the leisure class. London: MacMillan

MacCannell, D. (2002). Turysta, nowa teoria klasy próżniaczej. Warszawa: Muza S.A.

Moufakkir, O., Burns, P.M. (2012). Controversies in tourism. Wallingford, OX: CAB International.

Ooi, C.S. (2002). Cultural tourism and tourism cultures: The business of mediating experiences in Copenhagen and Singapore. Copenhagen: Copenhagen Business School Press.

Ooi, C.S. (2003). Crafting Tourism Experiences: Managing the Attention Product. Pobrane z: https://www.researchgate.net/publication/265987312_Crafting_Tourism_Experiencs_Managing_the_Attention_Product (11.09.2018).

Otto, J.E., Ritchie, R.J.B. (1996). The service experience in tourism. Tourism Management, 17, 165–174. DOI: https://doi.org/10.1016/0261-5177(96)00003-9

Panasiuk, A. (2015). Miejsce turystyki kontrowersyjnej w strukturze rynku turystycznego. W: G. Godlewski, M. Zalech (red.) Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży – formy, uwarunkowania, skutki (s. 7–21). Biała Podlaska: Wydawnictwo AWF.

Pine, B.J., Gilmore, J.H. (1998). Welcome to the experience economy. Boston: Harvard Business Review. Pobrane z: https://hbr.org/1998/07/welcome-to-the-experience-economy (10.09.2018).

Podemski, K. (2013). Wyreżyserowana przestrzeń turystyczna. Pobrane z: http://post-turysta.pl/artykul/Wyrezyserowana-przestrzen-turystyczna (5.09.2018).

Poulsson, S.H.G., Kale, S.H. (2004). The experience economy and commercial experiences. The Marketing Review, 4, 267–277. DOI: https://doi.org/10.1362/1469347042223445

Prentice, R.C., Witt, S.F., Hamer, C. (1998). Tourism as experience: The case of heritage parks. Annals of Tourism Research, 25, 1–24. DOI: https://doi.org/10.1016/S0160-7383(98)00084-X

Rageh, A., Melewar, T.C., Woodside, A. (2013). Using netnography research method to reveal the underlying dimensions of the customer/tourist experience. Qualitative Market Research: An International Journal, 16, 126–149. DOI: https://doi.org/10.1108/13522751311317558

Rittichainuwat, B.N., Chakraborty, G. (2009). Perceived travel risks regarding terrorism and disease: The case of Thailand. Tourism Management, 30, 410–418. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.08.001

Sigala, M. (2016). Social media and the co-creation of tourism experiences. W: M. Sotiriadis, D. Gursoy (red.), The Handbook of Managing and Marketing Tourism Experiences (s. 85–111). Bradford: Emerald Group Publishing Limited. DOI: https://doi.org/10.1108/978-1-78635-290-320161033

Słownik języka polskiego (2018). Pobrane z: http://sjp.pwn.pl (12.09.2018).

Stamboulis, Y., Skayannis, P. (2003). Innovation strategies and technology for experience – based tourism. Tourism Management, 24, 35–43. DOI: https://doi.org/10.1016/S0261-5177(02)00047-X

Stasiak, A. (2011). Współczesna przestrzeń turystyczna. W: M. Du-rydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany (s. 39–51). Warszawa: Wyd. Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski.

Stasiak, A. (2013). Nowe przestrzenie o formy turystyki w gospodarce doświadczeń. Turyzm/Tourism, 23 (2), 65–74.

Stasiak, A. (2015). Turystyka kontrowersyjna jako emanacja gospodarki doświadczeń. W: G. Godlewski, M. Zalech (red.), Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży – formy, uwarunkowania, skutki (s. 53–69). Biała Podlaska: Wydawnictwo AWF.

Urry, J. (1990). The tourist gaze: Leisure and travel in contemporary societies. London: Sage Publications.

Waitt, G. (2000). Consuming heritage: Perceived historical authenticity. Annals of Tourism Research, 27, 835–862. DOI: https://doi.org/10.1016/S0160-7383(99)00115-2

Walker, G.J., Hull, R.B., Roggenbuck, J.W. (1998). On-site optimal experiences and their relationship to off-site benefits. Journal of Leisure Research, 30, 453–471. DOI: https://doi.org/10.1080/00222216.1998.11949843

Waller, J., Lea, S.E.G. (1999). Seeking the real Spain? Authenticity in motivation. Annals of Tourism Research, 26, 110–129. DOI: https://doi.org/10.1016/S0160-7383(98)00058-9

Weisheng, Ch., Ho, K.L. (2017). Let’s go cycling: an analysis of tourists’ experience on online user-generated content. International Journal of Tourism Cities, 3, 30–42. DOI: https://doi.org/10.1108/IJTC-10-2016-0045

Williams, J.A., Anderson, H.H. (2005). Engaging customers in service creation: A theatre perspective. Journal of Services Marketing, 19, 13–23. DOI: https://doi.org/10.1108/08876040510579352

Zatori A., Beardsley, M. (2017). On-site and memorable tourist experiences: Trending toward value and quality-of-life outcomes. Advances in Hospitality and Leisure, 13, 17–45. DOI: https://doi.org/10.1108/S1745-354220170000013003

First Page

25

Last Page

32

Language

pol

Share

COinS