https://doi.org/10.18778/0867-5856.29.2.21">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-6380-387X Mróz Franciszek

Abstract

W opracowaniu opisano przemiany, które zaszły w turystyce religijnej w Polsce na początku XXI w. Zaliczono do nich przede wszystkim rozwój sieci ośrodków i tras pielgrzymkowych, renesans średniowiecznych szlaków pątniczych, niesłabnącą popularność pieszego pielgrzymowania, nowe formy pielgrzymowania i turystyki religijnej – pielgrzymki rowerowe, kajakowe, morskie, narciarskie, konne, nordic walking, biegowe, na hulajnogach, rolkach i nartorolkach. W przestrzeni pielgrzymkowej Polski obserwuje się rosnące zainteresowanie „wakacjami” i urlopami w klasztorach, pustelniach oraz domach rekolekcyjnych, a także stały wzrost weekendowej turystyki religijnej. Turystów religijnych oraz pielgrzymów przyciągają do sanktuariów – oprócz stałych nabożeństw i uroczystości religijnych – organizowane w nich obrzędy, misteria, odpusty i święta religijne.

Keywords

turystyka religijna, pielgrzymki, sanktuarium, szlaki pielgrzymkowe, Droga św. Jakuba

References

Bagiński, R., Kamiński, J. Opaliński, T. (red.) (2012). Sanktuaria miejsce pielgrzymkowe diecezji płockiej. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.

Datko, A. (2014). Sanktuaria i pielgrzymki. W: Kościół katolicki w Polsce 1991–2011. Rocznik statystyczny (s. 220–230). Warszawa: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC i Główny Urząd Statystyczny.

Droga Abrahama – pielgrzymka tylko dla mężczyzn. Pobrane z: http://jezuici.pl/2018/03/droga-abrahama-pielgrzymka-dla-mezczyzn/ (10.04.2019).

Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania (2003). Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.

Ekstremalna Droga Krzyżowa. Pobrane z: http://edk.org.pl (20.04.2019).

Estadísticas. Pobrane z: http://oficinadelperegrino.com/estadisticas/ (13.04.2019).

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC. Pobrane z: http://iskk.pl (22.04.2019).

Jackowski, A. (2003). Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jackowski, A., Bilska-Wodecka, E., Sołjan, I. (2014). Pilgrimages and religious tourism in Poland in the 21st century – Current situation and perspectives for development. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 4 (28), 253–270.

Jasna Góra. Pobrane z: http://jasnagora.pl (15.04.2019).

Kodeks Prawa Kanonicznego: przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu (1984). Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.

Krogmann, A., Šolcová, L., Mróz, F., Mróz, Ł. (2013). Pielgrzymowanie Polaków i Słowaków Drogą św. Jakuba na po-czątku XXI w. Peregrinus Cracoviensis, 24, 137–162.

Manikowska, H. (2002). Badania nad kultem św. Jakuba na ziemiach polskich – problemy i perspektywy. W: R. Knapiński (red.), Kult św. Jakuba Większego Apostoła w Europie Środkowo-Wschodniej (s. 9–24). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolic-kiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Margry, P.J. (2015). To be or not to be… a pilgrim. Spiritual pluralism along the Camino Finisterre and the urge for the end. W: C. Sánchez-Carretero (red.), Heritage, pilgrimage and the Camino to Finisterre. Walking to the end to the world (s. 175–211). Cham: Springer International Publishing AG.

Matuszczyk, A., Własiuk, U. (2002). Pilnujcie mi tych szlaków: czyli o tym jak Ojciec Święty w polskie góry powraca. Przewodnik. Kraków: Wydawnictwo Radamsa.

Micun-Gusman, B. (2017). Msza na wodach Morza Bałtyckiego? Nie-zwykła Morska Pielgrzymka Rybaków. Pobrane z: http://pomorskie.eu/-/msza-na-wodach-baltyku-niezwykla-morska-pielgrzymka-rybakow (15.04.2019).

Mototour.pl. Pobrane z: http://mototour.pl (20.04.2019).

Mróz, F. (2014). Szlaki pielgrzymkowe w krajobrazie sakralnym Polski. W: M. Ostrowski, J. Partyka (red.), Krajobraz sakralny (s. 133–148). Kraków–Lwów: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Mróz, F. (2015). Droga św. Jakuba w Polsce – geneza i rozwój – w 10. rocznicę otwarcia pierwszego szlaku jakubowego. W: A. Wyrwa (red.), Camino de Santiago. Szkice historyczne do peregrynacji i dziejów kultu św. Jakuba Apostoła Większego (wydanie II) (s. 65–95). Lednica: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Mróz, F. (2016). Sanktuaria Kościoła rzymskokatolickiego w prze-strzeni sakralnej Polski. W: J. Latosińska, J. Mokras-Grabowska (red.), Kultura i turystyka. Sacrum i profanum (s. 183–205). Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego.

Mróz, F. (2018a). Szlak Maryjny – Światło ze Wschodu. Kraków: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Mróz, F. (2018b). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju Camino de Santiago w Polsce. Przedsiębiorczość – Edukacja, 14, 292–312.

Mróz, F., Mróz, Ł. (2013). Nowe trendy w turystyce. W: R. Pawlusiński (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki (s. 105–119). Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Mróz, F., Mróz, Ł. (2018). Sanktuaria i ośrodki kultu św. Jakuba w sieci Camino de Santiago w Polsce. W: P. Roszak, F. Mróz, Ł. Mróz (red.), Duchowość i przestrzeń w kontekście Camino de Santiago (s. 151–178). Kraków: Wydawnictwo „Czuwajmy”.

Mróz, Ł. (2018). Droga św. Jakuba w Polsce. Przeworsk–Rzeszów: Wydawnictwo Edytorial.

Onorato, G., Rizzi, P. (2017). Il turismo culturale e la Via Francigena. W: G. Onorato, P. Rizzi (red.), Turismo, Cultura e Spiritualità. Rifl essioni e progetti intorno alla Via Francigena (s. 55–68). Milano: EDUCatt.

Pokojska, W., Pudełko, A. (2016). Światowe Dni Młodzieży w liczbach. Podsumowanie. W: E. Bogacz-Wojtanowska, Ł. Gaweł, A. Góral (red.), Światowe Dni Młodzieży 2016 jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny (s. 25–43). Kraków: Stowarzy-szenie Gmin i Powiatów Małopolski.

Santuário de Fátima. Pobrane z: http://fatima.pt (10.03.2019).

Szlaki papieskie w Polsce. Pobrane z: http://szlakipapieskie.pl (10.03.2019).

Szlaki pielgrzymkowe. Pobrane z: http://www.jasnagora.com/tematy/Statystyki%20pielgrzymkowe/temat_61 (15.04.2019).

Tourism can protect and promote religious heritage (2014). Pobrane z: https://www.unwto.org/archive/europe/press-release/2014-12-10/tourism-can-protect-and-promote-religious-heritage (15.04.2019).

First Page

99

Last Page

108

Language

pol

Share

COinS