https://doi.org/10.18778/0867-5856.29.2.09">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-6380-387X Mróz Franciszek

Abstract

This study presents changes in religious tourism in Poland at the beginning of the 21st century. These include the development of a network of pilgrimage centers, the renaissance of medieval pilgrim routes, the unflagging popularity of pilgrimages on foot as well as new forms using bicycles, canoes, skis, scooters, rollerblades and trailskates; along with riding, Nordic walking, running and so on. Related to pilgrimages, there is a growing interest in so-called ‘holidays’ in monasteries, hermitages and retreat homes, as well as a steady increase in weekend religious tourism. Religious tourists and pilgrims are attracted to shrines by mysteries, church fairs and religious festivals, in addition to regular religious services and ceremonies.

Keywords

religious tourism, pilgrimages, shrine, pilgrim routes, Camino de Santiago (Way of St James)

References

Bagiński, R., Kamiński, J. Opaliński, T. (eds) (2012). Sanktuaria miejsce pielgrzymkowe diecezji płockiej. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.

Datko, A. (2014). Sanktuaria i pielgrzymki. In: Kościół katolicki w Polsce 1991–2011. Rocznik statystyczny (pp. 220–230). Warszawa: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC i Główny Urząd Statystyczny.

Droga Abrahama – pielgrzymka tylko dla mężczyzn. Retrieved from: www.jezuici.pl/2018/03/droga-abrahama-pielgrzymka-dla-mezczyzn/ (10.04.2019).

Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania (2003). Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.

Ekstremalna Droga Krzyżowa. Retrieved from: www.edk.org.pl (20.04.2019).

Estadísticas. Retrieved from: www.oficinadelperegrino.com/estadisticas/ (13.04.2019).

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC. Retrieved from: www.iskk.pl (22.04.2019).

Jackowski, A. (2003). Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jackowski, A., Bilska-Wodecka, E., Sołjan, I. (2014). Pilgrimages and religious tourism in Poland in the 21st century – Current situation and perspectives for development. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 4 (28), 253-270.

Jasna Góra. Retrieved from: www.jasnagora.pl (15.04.2019).

Kodeks Prawa Kanonicznego: przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu (1984). Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.

Krogmann, A., Šolcová, L., Mróz, F., Mróz, Ł. (2013). Pielgrzymowanie Polaków i Słowaków Drogą św. Jakuba na początku XXI w. Peregrinus Cracoviensis, 24, 137-162.

Manikowska, H. (2002). Badania nad kultem św. Jakuba na ziemiach polskich – problemy i perspektywy. In: R. Knapiński (ed.), Kult św. Jakuba Większego Apostoła w Europie Środkowo-Wschodniej (pp. 9–24). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Margry, P.J. (2015). To be or not to be… a pilgrim. Spiritual pluralism along the Camino Finisterre and the urge for the end. In: C. Sánchez-Carretero (ed.), Heritage, pilgrimage and the Camino to Finisterre. Walking to the end to the world (pp. 175–211). Cham: Springer International Publishing AG.

Matuszczyk, A., Własiuk, U. (2002). Pilnujcie mi tych szlaków: czyli o tym jak Ojciec Święty w polskie góry powraca. Przewodnik. Kraków: Wydawnictwo Radamsa.

Micun-Gusman, B. (2017). Msza na wodach Morza Bałtyckiego? Niezwykła Morska Pielgrzymka Rybaków. Retrieved from: www.pomorskie.eu/-/msza-na-wodach-baltyku-niezwykla-morska-pielgrzymka-rybakow (15.04.2019).

Mototour.pl. Retrieved from: www.mototour.pl (20.04.2019).

Mróz, F. (2014). Szlaki pielgrzymkowe w krajobrazie sakralnym Polski. In: M. Ostrowski, J. Partyka (eds), Krajobraz sakralny (pp. 133–148). Kraków–Lwów: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Mróz, F. (2015). Droga św. Jakuba w Polsce – geneza i rozwój – w 10. rocznicę otwarcia pierwszego szlaku jakubowego. W: A. Wyrwa (ed.), Camino de Santiago. Szkice historyczne do peregrynacji i dziejów kultu św. Jakuba Apostoła Większego (wydanie II) (pp. 65–95). Lednica: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Mróz, F. (2016). Sanktuaria Kościoła rzymskokatolickiego w przestrzeni sakralnej Polski. In: J. Latosińska, J. Mokras-Grabowska (eds), Kultura i turystyka. Sacrum i profanum (pp. 183–205). Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego.

Mróz, F. (2018a). Szlak Maryjny – Światło ze Wschodu. Kraków: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Mróz, F. (2018b). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju Camino de Santiago w Polsce. Przedsiębiorczość – Edukacja, 14, 292-312.

Mróz, F., Mróz, Ł. (2013). Nowe trendy w turystyce. In: R. Pawlusiński (ed.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki (pp. 105-119). Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Mróz, F., Mróz, Ł. (2018). Sanktuaria i ośrodki kultu św. Jakuba w sieci Camino de Santiago w Polsce. In: P. Roszak, F. Mróz, Ł. Mróz (eds), Duchowość i przestrzeń w kontekście Camino de Santiago (pp. 151-178). Kraków: Wydawnictwo „Czuwajmy”.

Mróz, Ł. (2018). Droga św. Jakuba w Polsce. Przeworsk–Rzeszów: Wydawnictwo Edytorial.

Onorato, G., Rizzi, P. (2017). Il turismo culturale e la Via Francigena. In: G. Onorato, P. Rizzi (eds), Turismo, Cultura e Spiritualità. Rifl essioni e progetti intorno alla Via Francigena (pp. 55–68). Milano: EDUCatt.

Pokojska, W., Pudełko, A. (2016). Światowe Dni Młodzieży w liczbach. Podsumowanie. In: E. Bogacz-Wojtanowska, Ł. Gaweł, A. Góral (eds), Światowe Dni Młodzieży 2016 jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny (pp. 25–43). Kraków: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.

Santuário de Fátima. Retrieved from: www.fatima.pt (10.03.2019).

Szlaki papieskie w Polsce. Retrieved from: www.szlakipapieskie.pl (10.03.2019).

Szlaki pielgrzymkowe. Retrieved from: http://www.jasnagora.com/tematy/Statystyki%20pielgrzymkowe/temat_61 (15.04.2019).

Tourism can protect and promote religious heritage (2014). Retrieved from: https://media.unwto.org/press-release/2014-12-10/tourism-can-protect-and-promote-religious-heritage (15.04.2019).

First Page

95

Last Page

103

Language

eng

Share

COinS