https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.1.07">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-6141-7454 Matušíková Daniela

https://orcid.org/0000-0003-1686-2476 Švedová Milena

https://orcid.org/0000-0002-6167-2359 Vargová Tünde Dzurov

https://orcid.org/0000-0002-6815-6488 Żegleń Patrycja

Abstract

W artykule została omówiona kwestia rozwoju aktywności sportowej na przykładzie projektu pod nazwą Europejskie Miasto Sportu. W wybranych miastach Słowacji (Koszycach, Bańskiej Bystrzycy i Nitrze) przeprowadzono analizę działań mających na celu rozwój tych miejscowości oraz wspieranie turystyki poprzez organizację międzynarodowych imprez sportowych. Dzięki zastosowaniu kilku metod, zwłaszcza komparatywnej, można porównać wybrane przedsięwzięcia i związane z nimi problemy. Wspomniane wydarzenia i inne prowadzone czynności wsparły nie tylko rozwój sportu, ale również turystyki w badanych miastach. Przegląd literatury pozwala ocenić główne założenia oraz znaczenie popularnego projektu pod nazwą Europejskie Miasto Sportu. Analiza porównawcza pokazuje intensywność działań w każdym z trzech wspomnianych słowackich miast.

Keywords

Europejskie Miasto Sportu, Koszyce, Bańska Bystrzyca, Nitra, turystyka sportowa

References

ACES Europe (2019a). Pobrane z: http://aceseurope.eu (12.10.2019).

ACES Europe (2019b). About. Pobrane z: http://aceseurope.eu/about/ (12.10.2019).

ACES Europe (2019cb). Benefits of awards. Pobrane z: http://aceseurope.eu/about/benefits-of-awards/ (12.12.2019).

Alejziak, W. (2016). Turystyka sportowa – przyczynek do dyskusji nad definicją oraz problematyką badawczą. Turyzm/Tourism, 26 (1), 91–94.

Banská Bystrica (2019). Pobrane z: http://banskabystrica.sk/ (14.09.2019).

Banská Bystrica – European City of Sports 2017 (2019). Pobrane z: http://emsbb.sk/ (12.08.2019).

Banská Bystrica Region (2018). Pobrane z: http://emsbb.sk/ (3.06.2019).

Butowski, L. (2016). Turystyka sportowa – byt rzeczywisty czy wirtualny? Turyzm/Tourism, 26 (1), 95–97.

Bystricoviny.sk (2019). Pobrane z: http://bystricoviny.sk (7.08.2019).

Ciele projektu EMŠ (2016). Pobrane z: https://www.sportkosice.sk/ciele-projektu/ (15.05.2019).

Delpy, L. (1998). An overview of sport tourism: Building towards a dimensional framework. Journal of Vacation Marketing, 4 (1), 4–5. DOI: https://doi.org/10.1177/135676679800400103

EMS Košice (2019). Pobrane z: http://emskosice.sk (13.08.2019).

Hassan, M. (2019). How sports tourism is boosting local economies. The World Financial Review, 1. Pobrane z: https://worldfinancialreview.com/how-sports-tourism-is-boosting-local-economies/ (1.07.2019).

How to evaluate sport and culture: European Capital of Culture (statistical approach) (2020). Pobrane z: https://whatworksgrowth.org/resources/how-to-evaluate-sport-and-culture-european-capital-of-culture/ (10.01.2020).

Jönsson, C., Lewis, C.C. (2014). Impacts of hosting a sport event in tourism high season. Recreation and Society in Africa, Asia and Latin America. The Play of Time in Sport, 5 (1), 1–18.

Kaganek, K. (2015). Różnorodność pojęć w zakresie aktywnego uprawiania turystyki. W: A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej (s. 26–38). Warszawa: Wydawnictwo PTTK „Kraj”.

Košický samosprávny kraj (2015). Stratégia cestovného ruchu Košického kraja do roku 2020. [b.m.]: e-PRO group a. s.

Mesto Nitra (2019). Pobrano z: https://www.nitra.sk/ (20.09.2019).

Ministerstvo hospodárstva SR (2005). Odbor cestovného ruchu: Regionalizácia cestovného ruchu v Slovenskej Republike. (Regionalization of tourism in Slovak Republic). Pobrane z: https://www.mhsr.sk/ (1.06.2019).

O projekte EMŠ (2016). Pobrane z: http://www.emskosice.sk/oprojekte (12.05.2019).

Peric, M. (2010). Sports tourism and system of experiences. Tourism and Hospitality Management, 16 (2), 197–206.

Redfern, H. (2016). How do sporting events affect tourism? Pobrane z: https://prezi.com/mxchgfff3wkm/how-do-sporting-events-affect-tourism/ (25.05.2019).

Ross, D.S. (2001). Developing sport tourism. Pobrane z: http://www.lib.teiher.gr/webnotes/sdo/Sport%20Tourism/Sport-Tourism%20Development%20Guide.pdf (19.05.2019).

Sport Advisory (2016). Sports tourism: What it is and why it’s important. Pobrane z: https://sportadvisory.com/sports-tourism-what-it-is-and-why-its-important/ (18.05.2019).

Šambronská, K., Matušíková, D., Gallo, P., Šenková, A., Mitríková, J. (2016). Hotel services – quality base of dimension of service. BK 2: Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism Conference Proceedings, IV, 307–314.

Šenková, A., Šambronská, K. (2014) Hotelový a reštauračný manažment. Preszów: Bookman.

Šport.sk (2019). Pobrane z: https://sport.aktuality.sk/ (10.09.2019).

Štatistický úrad Slovenskej republiky (2017). Regionálna databáza. Pobrane z: https://slovak.statistics.sk/ (1.06.2019).

Travel in Slovakia (2019). Pobrane z: https://slovakia.travel/en/kosice (17.08.2019).

Uher, I., Švedová, M., Šenková, A. (2013). Úvod do problematiky rekreácie turizmu a sprievodcovskej činnosti. Preszów: Bookman s.r.o.

UNWTO (2018). Sports tourism. Pobrane z: http://marketintelligence.unwto.org/content/sports-tourism (20.05.2020).

Weed, M.E., Bull, C.J. (2004). Sports tourism: Participants, policy and providers. Oxford: Elsevier.

White paper of the future of Europe (2019). Pobrane z: https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe_en (20.06.2019).

First Page

63

Last Page

72

Language

pol

Share

COinS