https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.1.02">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-9249-6335 Cieślikowski Krzysztof

https://orcid.org/0000-0001-8913-1274 Brusokas Andrius

Abstract

W pracy wskazano wybrane determinanty atrakcyjności międzynarodowych konferencji naukowych jako produktów systemowych na współczesnym międzynarodowym rynku turystycznym, zwłaszcza na rynku turystyki biznesowej. Aby osiągnąć ten cel, zastosowano następujące metody: analizę literatury przedmiotu i raportów, syntezę oraz pasywną i aktywną obserwację. Wykorzystano również bezpośrednią metodę ankietową, w której posłużono się kwestionariuszem badawczym na stronie interne­towej, i skierowano ją do delegatów podczas konferencji Erasmus+ International Week w Kownie. Wskazano kilka najważniejszych warunków atrakcyjności konferencji dla uczestników, które odnoszą się do dostępności transportu i informacji, a także oryginalności miejsca docelowego i programu rekreacyjnego dla delegatów. Współczesne międzynarodowe konferencje naukowe, trwające kilka dni, są systemowymi, wielordzeniowymi produktami turystycznymi. Artykuł jest empiryczny, ale przedstawia także koncepcje rozwoju spotkań konferencyjnych jako atrakcyjnych produktów systemowych we współczesnej gospodarce Unii Europejskiej.

Keywords

produkt turystyczny, produkt systemowy, przemysł spotkań, konferencja międzynarodowa

References

Agha, N. (2011). The economic impact of stadiums and teams. Journal of Sports Economics, 14 (3), 227–252. DOI: https://doi.org/10.1177/1527002511422939

Ayaz, N., Şamata, N. (2017). Integration of congress tourism to the cultural tourism destinations as an economic product. Journal of Tourism and Hospitality Management, 5 (1), 53–61. DOI: https://doi.org/10.15640/jthm.v5n1a6

Berbeka, J., Borodako, K., Niemczyk, A., Seweryn, R. (2014). In­ fluence of the meetings industry on the economy of Krakoẃ . Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics.

Borodako, K., Berbeka, J., Rudnicki, M. (2014). The potential of local KIBS Companies as a determinant of tourism development in Krakow. Tourism Economics, 20 (6), 1337–1348. DOI: https://doi.org/10.5367/te.2013.0351

Borodako, K., Kožić, I. (2016). Cooperation patterns in the tourism business: The case of Poland. Prague Economic Papers, 25 (2), 160–174. DOI: https://doi.org/10.18267/j.pep.552

Breiter, D., Milman, A. (2006). Attendees’ needs and service priorities in a large convention center: Application of the importance-performance theory. Tourism Management, 27 (6), 1364–1370. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2005.09.008

Chang, S. (2018). Experience economy in the hospitality and tourism context. Tourism Management Perspectives, 27, 83–90. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tmp.2018.05.001

Cieślikowski, K. (2014). Rynek turystyki konferencyjnej. Tom I: Podstawy teoretyczne. Funkcjonowanie i rozwój na świecie. Katowice: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego.

Cieślikowski, K. (2015). Business tourism as innovative product for destinations. Innovative (Eco­) Technology, Entrepreneurship and Regional Development, 26–33.

Cieślikowski, K., Brusokas, A. (2017). Determinants of effective management in sport with the use of large sport arenas in selected cities. European Journal of Service Management, 21, 5–10. DOI: https://doi.org/10.18276/ejsm.2017.21-01

Cieślikowski, K., Brusokas, A. (2019). Meetings Industry in Kaunas. Report. Katowice: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego.

Crouch, G.I., Louviere, J.J. (2004). The determinants of convention site selection: A logistic choice model from experimental data. Journal of Travel Research, 43 (2), 118–130. DOI: https://doi.org/10.1177/0047287504268233

Crouch, G.I., Ritchie, J.R. (1997). Convention site selection research. Journal of Convention & Exhibition Management, 1 (1), 49–69. DOI: https://doi.org/10.1300/j143v01n01_05

Davidson, R., Cope, B. (2003). Business travel: Conferences, incentive travel, exhibitions, corporate hospitality, and corporate travel. Nowy Jork: Pearson Education, Financial Times.

Dwyer, L., Forsyth, P. (1997). Impacts and benefits of MICE tourism: A framework for analysis. Tourism Economics, 3 (1), 21–38. DOI: https://doi.org/10.1177/135481669700300102

Dwyer, L., Forsyth, P., Spurr, R. (2004). Evaluating tourism’s economic effects: New and old approaches. Tourism Management, 25, 307–317.

ECEC (2014). The Erasmus impact study. Effects of mobility on the skills and employability of students and the internationalization of higher education institutions. Bruksela: The European Commission Educational and Culture.

EIC (2018). Economic significance of meetings to the US economy. Nowy Jork: Events Industry Council and Oxford Economics.

EIU (2007). Megatrends in B2B marketing. Londyn: The Economist Intelligence Unit.

EMS (2017). Feedback from conference participants. (Report). Dublin: European Meteorological Society.

Fenich, G.C. (2001). Towards a conceptual framework for assessing community attractiveness of conventions. Journal of Convention and Exhibition Management, 3 (1), 45–64. DOI: https://doi.org/10.1300/J143v03n01_04

Gilliland, D.I., Johnston, W.J. (1997). Toward a model of business-to-business marketing communications effects. Industrial Marketing Management, 26 (1), 15–29. DOI: https://doi.org/10.1016/s0019-8501(96)00032-6

Gugg, A., Hank-Haase, G. (1995). Die wirtschaftliche Bedeutung des Tagungsund Kongressreiseverkehrs in Deutschland. Frankfurt: GHH Consult GmbH.

Hallowell, R. (1996). The relationship of customer satisfaction, customer loyalty, and profitability: An empirical study. International Journal of Service Industry Management, 7 (4), 27–42. DOI: https://doi.org/10.1108/09564239610129931

ICCA (2007).The international Association Meetings Market 2006: ICCA Statistics Report. Amsterdam: International Congress and Convention Association.

Jung, S., Tanford, S. (2017). What contributes to convention attendee satisfaction and loyalty? A meta-analysis. Journal of Convention & Event Tourism, 18 (2), 118–134. DOI: https://doi.org/10.1080/15470148.2017.1290565

Komisja Europejska (2018). What is Erasmus? Pobrane z: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en (17.08.2018).

Lemanowicz, M., Puciata, E. (2010). Czynniki warunkujące sukces produktów turystycznych województwa małopolskiego. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 9 (4), 255–265.

Malaval, P., Bénaroya, C., Digout, J., Szapiro, G. (2013). Business to business marketing from industrial to business marketing: Adaptation from 5th French edition. Bruxelles: De Boeck.

Malekmohammadi, A., Mohamed B., Ekiz, E.H. (2011). An analysis of conference attendee motivations: Case of international conference attendees in Singapore. Journal of Travel and Tourism Research, 11 (1), 50–64.

NBTC (2015). Business meetings in Holland. An analysis of the impact of the industry. Amsterdam: NBTC Holland Marketing.

Niemczyk, A. (2014). Produkty systemowe na rynku turystycznym. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1 (25), 79–99.

Nummela, C. (2017). Delegate survey 2016 (Rep.). Helsinki: Finland Convention Bureau.

Olearnik, J. (2016). Contemporary marketing in tourist industry. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 33, 9–19. DOI: https://doi.org/10.18276/ept.2016.1.33-01

Oppermann, M. (1995). Professional conference attendees’ and non-attendees’ participation decision factors. The Society of Travel and Tourism Educators Annual Conference, 7 (1), 25–37.

Oppermann, M. (1996). Convention destination images: Analysis of association meeting planners perceptions. Tourism Management, 17 (3), 175-182. DOI: https://doi.org/10.1016/0261-5177(96)00004-0

Pal, D., Joshi, A., Kale, S., Chandel, S. (2015). Likert scale: Explored and explained. British Journal of Applied Science & Technology, 7 (4), 396-403. DOI: https://doi.org/10.9734/bjast/2015/14975

Rogers, T., Davidson, R. (2016). Marketing destinations and venues for conferences, conventions and business events. Abingdon, Oxon: Routledge.

Sidorkiewicz, M. (2014). Specyfika organizowania konferencji i kongresów naukowych. W: K. Celuch (red.), Zarządzanie i organizacja przemysłu spotkań w Polsce (s. 91–103). Warszawa: Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji.

Smith, J. (2018). Who can take part? Pobrane z: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_en (20.08.2018).

Staff weeks search (2018). Pobrane z: http://staffmobility.eu/staff-week-search (13.08.2019).

Stasiak, A. (2013). Tourist product in experience economy. Turyzm/Tourism, 23 (1), 27–36. DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2013-0003

Swarbrooke, J., Horner, S. (2011). Business travel and tourism. Nowy Jork: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780080490601

UIA (2018). International meeting statistics for the year 2017. Report. Bruksela: Union of International Associations.

UN WTO (2010). The international recommendations for tourism statistics 2008. Nowy Jork: UN WTO Publishing.

UN WTO (2014). Global report on the meetings industry. Madryt: World Tourism Organization.

Weber, K., Chon, K. (2009). Convention tourism: International research and industry perspectives. Nowy Jork: Routledge.

WTTC (2018). Travel and tourism economic impact 2018 (Report). Londyn: World Travel & Tourism Council.

Zeithaml, V.A., Parasuraman, A., Berry, L.L. (1990). Delivering quality service: Balancing customer perceptions and expectations. Nowy Jork: The Free Press.

Zhang, H.Q., Leung, V., Qu, H. (2007). A refined model of factors affecting convention participation decision-making. Tourism Management, 28 (4), 1123–1127. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2006.07.008

Żabiński, L. (2012). Marketing produktów systemowych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Żemła, M. (2010). Destination brand licensing. W: M. Kozak, J. Gnoth, L. Andreu (red.), Advances in tourism destination marketing: Managing networks (s. 110–120). Londyn: Routledge.

First Page

13

Last Page

20

Language

pol

Share

COinS