https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.1.15">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0003-1750-1592 Kaczmarek Jacek

Abstract

The expression literary tourism is an established term which rarely raises controversies. It fits well into a positivist way of thinking about tourism reality. An analysis of Cuban literature, as well as field study conducted in Havana, however have pointed to the need to reconstruct the definitions of literary tourism that are currently in use as there are many contexts and current definitions are insufficient. The article presents an aleatoric approach based on the phenomenon of chance while exploring the literary space of Havana.

Keywords

literary tourism, chance, claves, Havana

References

Arystoteles (2003). Fizyka. In: Arystoteles, Dzieła wszystkie (pp. 23­204). Vol. 2. Translated by K. Leśniak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Botterill, D., Platenkamp, V. (2012). Key concepts in tourism research. Londyn: SAGE.

Buczkowska, K. (2008). Turystyka kulturowa. Przewodnik Metodyczny. Poznań: AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.

Cabrera Infante, G. (2009). Moja wina, bo tańczyłem cza-czę. Translated by U. Kropiwiec. Warszawa: Muza.

Cabrera Infante, G. (2016). Trzy pstre tygrysy. Translated by U. Kropiwiec, T. Pindel. Kraków: Universitas.

Cortázar, J. (2013). Gra w klasy. Translated by Z. Chądzyńska. Warszawa: Muza.

Czermińska, M. (2000). Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie, wyzwanie. Kraków: Universitas

Eco, U. (1994). Lector in fabula, współdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych. Warszawa: PIW.

Gutiérrez, P.J. (2019). Brudna trylogia o Hawanie. Translated by P. Fornelski. Poznań: Zysk i S­ka.

Gwizdalanka, D. (1998). Przewodnik po muzyce kameralnej. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Heidegger, M. (1996). Przyczynki do filozofii (Z wydarzania). Translated by B. Baran, J. Mizera. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszyński.

Ingarden, R. (1964). W sprawie budowy dzieła literackiego: profesorowi Markiewiczowi w odpowiedzi. Pamiętnik Literacki, 55 (1), 183­202.

Kaczmarek, J. (2005). Podejście geobiograficzne w geografii społecznej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kaczmarek, J. (2016). Spacer po terytoriach niedomkniętych, czyli śladami ekspresji geograficznych. Białostockie Studia Literaturoznawcze, 9, 237­255.

Kaczmarek, J. (2018). Autentyczność epistemologiczna jako nakaz moralny wyjaśniania rzeczywistości turystycznych. Folia Turistica, 49, 199­220.

Kaczmarek, S., Kaczmarek, J. (2015). Wielość rzeczywistości w przestrzeni turystycznej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 31, 17­32.

Kobiela, F. (2011). Filozofia czasu Romana Ingardena wobec sporów o zmienność świata. Kraków: Universitas.

Konończuk, E. (2014). Między rzeczywistością a reprezentacją. Metafora mapy w powieściach Michela Houellebecqa Mapa i terytorium oraz Guillaume’a Jana Le Cartographe. In: E. Konończuk, E. Nofikow, E. Sidoruk (eds), Geografia i metafora (pp. 175­195). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Korpysz, A. (2019). Literackie obrazy Barcelony a doświadczenia turystów. Turystyka Kulturowa, 2, 34­46.

Kowalczyk, A., Kulczyk, S. (2010). Turystyka literacka. In: A. Kowalczyk (ed.), Turystyka zrównoważona (pp. 231­248).Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lowry, M. (2018). Pod wulkanem. Translated by K. Tarnowska. Poznań: Rebis.

Mann, T. (1982). Czarodziejska góra. Vol. 2. Translated by J. Kramsztyk. Warszawa: Czytelnik.

Mikołajewski, J. (2011). Rzymska komedia. Warszawa: Agora.

Mikos von Rohrscheidt, A. (2008). Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Gniezno: GWSHM Milenium w Gnieźnie.

Milne, A.A. (1928). The House at Pooh Corner. London: Methuen.

Pessoa, F. (2016). Poezje zebrane Álvaro de Campos. Translated by W. Charchalis. Kraków: Lokator.

Płocka, S. (2013). Eksploracja przestrzeni turystycznej Paryża na przykładzie szlaków plenerów filmowych. Praca magisterska. Promotor J. Kaczmarek. Łódź: Instytut Geografii Miast i Turyzmu, WNG UŁ.

Roszak, J.M. (2016). Okiem przewodnika krajoznawcy. O potencjale turystyki literackiej w Hrubieszowie. Turystyka Kulturowa, 6, 6­18.

Roszak, J., Godlewski, G. (2013). Homo legens jako homo turisticus. Ku metodologii turystyki literackiej. Folia Turistica, 28, 53­66.

Schulz, B. (b.r.). Republika marzeń. Pobrane z: www.wolnelektury.pl (25.08.2019).

Stasiak, A. (2009). Turystyka literacka i filmowa. In: K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (eds), Współczesne formy turystyki kulturowej (pp. 223­265). Poznań: AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.

Stein, E. (1995). Byt skończony a byt wieczny. Translated by I. Adamska OCD. Poznań: W drodze.

Wasserstein, R.L., Schirm, A.L., Lazar, N.L. (2019). Moving to a World Beyond „p0,005”. The American Statistician, 73 (1), 1­19.

Wawrzyniak, M. (2010). Czytanie miasta – idea produktu turystyki literackiej na przykładzie Łodzi. Turystyka Kulturowa, 3, 16­29.

White, K. (2011). Zarys geopoetyki. Translated by A. Czarnacka. Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2, 7­25.

Wittgenstein, L. (2012). Tractatus logico-philosophicus. Translated by B. Wolniewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zajas, P. (2008). O „autentyczności” i ponowoczesnym rozumieniu doświadczenia turystycznego. Teksty Drugie, 4, 215­230.

Zmyślony, P. (2000). Literatura jako podstawa tworzenia produktu turystycznego. Problemy Turystyki, XXIV (1­2), 21­31.

First Page

31

Last Page

42

Language

eng

Share

COinS