•  
  •  
 

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-6964-3408 Stasiak Andrzej

https://orcid.org/0000-0003-4744-5886 Włodarczyk Bogdan

References

Dziegieć, E. (1995). Tourist urbanization of rural areas in Poland. Turyzm, 5 (1), 5-56.

Fischbach, J. (1989). Funkcja turystyczna jednostek przestrzennych i program jej badania. Acta Universitas Lodzensis. Turyzm, 5, 7-26.

Jackowski, A. (2011). The contribution of geography to the development of tourism research in Poland. Turyzm/Tourism, 20 (2), 5-35. DOI: https://doi.org/10.2478/v10106-010-0006-9

Jansen-Verbeke, M. (2009). The territoriality paradigm in cultural tourism. Turyzm/Tourism, 19 (1-2), 25-31. DOI: https://doi.org/10.2478/V10106-009-0003-z

Kowalczyk, A. (2005). Culinary tourism from a geographical perspective. Turyzm/Tourism, 15 (1-2), 163-186.

Liszewski, S. (1991). Spała. Morphology and function of recreational village. Turyzm, 1 (2), 5-32.

Liszewski, S. (1995). Tourist space. Turyzm, 5 (2), 87-103.

Liszewski, S. (1999). The urban tourist space (Łódź). Turyzm, 9 (1), 51-73.

Liszewski, S., Baczwarow, M. (1998). The essence and features of the recreational-tourist space. Turyzm, 8 (1), 39-67.

Warszyńska, J., Jackowski, A. (1987). Podstawy geografii turyzmu. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Wprowadzenie (1985). Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm, 1, 3-4.

First Page

7

Last Page

10

Language

eng

Share

COinS