•  
  •  
 

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-6964-3408 Stasiak Andrzej

https://orcid.org/0000-0003-4744-5886 Włodarczyk Bogdan

References

Dziegieć, E. (1995). Urbanizacja turystyczna terenów wiejskich w Polsce. Turyzm, 5 (1), 5–56.

Fischbach, J. (1989). Funkcja turystyczna jednostek przestrzennych i program jej badania. Acta Universitas Lodzensis. Turyzm, 5, 7–26.

Jackowski, A. (2011). Wkład nauk geograficznych w rozwój wiedzy o turystyce w Polsce. Turyzm/Tourism, 20 (2), 5–36. DOI: https://doi.org/10.2478/v10106-010-0006-9

Jansen-Verbeke, M. (2009). Paradygmat terytorialności w turystyce kulturowej. Turyzm/Tourism, 19 (1–2), 25–31. DOI: https://doi.org/10.2478/V10106-009-0003-z

Kowalczyk, A. (2005). Turystyka kulinarna – ujęcie geograficzne. Turyzm/Tourism, 15 (1–2), 163–186.

Liszewski, S. (1991). Spała. Morfologia i funkcja miejscowości wypoczynkowej. Turyzm, 1 (2), 5–32.

Liszewski, S. (1995). Przestrzeń turystyczna. Turyzm, 5 (2), 87–103.

Liszewski, S. (1999). Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi). Turyzm, 9 (1), 51–73.

Liszewski, S., Baczwarow, M. (1998). Istota i właściwości przestrzeni rekreacyjno-turystycznej. Turyzm, 8 (1), 39–67.

Warszyńska, J., Jackowski, A. (1987). Podstawy geografii turyzmu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Wprowadzenie (1985). Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm, 1, 3–4.

First Page

7

Last Page

10

Language

pol

Share

COinS