•  
  •  
 

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-8044-2746 Čuka Peter

https://orcid.org/0000-0002-8544-9493 Gregorová Bohuslava

Abstract

Niniejsza praca ma na celu zaprezentowanie modelu satysfakcji klienta na przykładzie wybranych sytuacji z branży uzdrowiskowej. Jest to w szczególności omówienie zagadnienia satysfakcji gości słowackich uzdrowisk w miejscowości Rajecké Teplice w porównaniu do zadowolenia z wizyt w kurortach w Pieszczanach i Brusnie. Satysfakcja klienta jest zagadnieniem wieloaspektowym, które można poddać ocenie głównie przy użyciu metod jakościowych. W artykule zamieszczono oryginalną ankietę satysfakcji klienta. Motywacją autorów było zwrócenie uwagi na subiektywną naturę badań jakościowych dotyczących satysfakcji klienta – szczególnie w obszarze obiektów usługowych, w tym wypadku wybranych słowackich uzdrowisk – oraz na związane z nimi trudności. Wynik badań stanowi jednocześnie porównanie granic indywidualnej satysfakcji klienta w heterogenicznych miejscowościach uzdrowiskowych. Pieszczany są bowiem najważniejszym ośrodkiem uzdrowiskowym na Słowacji, Rajecké Teplice – średniej wielkości miastem uzdrowiskowym, Brusno zaś – niewielkim, nieco gnuśnym uzdrowiskiem. Klienci mieli za zadanie ocenić je oraz stworzyć listę „top 12” – uszeregować spa na podstawie subiektywnego odczucia satysfakcji w odniesieniu do ich otoczenia, oferowanych usług, opieki zdrowotnej i atrakcji.

Keywords

uzdrowisko Rajecké Teplice, uzdrowisko Pieszczany, uzdrowisko Brusno, satysfakcja klienta, składniki satysfakcji klienta

References

Angrosino, M. (2010). Badania etnograficzne i obserwacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Beach, L.R., Connolly, T. (2005). The psychology of decision making. People in organizations. Londyn: Sage.

Bel, M. (1735). Notitia Hungariae novae historico geographica. Wiedeń: Pavol Straub.

Čuka, P. (2004). Kúpeľníctvo a cestovný ruch. W: P. Hronček, A. Choma, L. Chomová, N. Polčák, O. Tomeček (red.), Monografia obce Svätý Ondrej nad Hronom-Brusno (s. 79-87). Brusno: Obec Brusno.

Čuka, P. (2017). Geography of turism of Slovakia. W: K. Widawski, J. Wyrzykowski (red.), The geography of tourism of Central and Eastern European countries (s. 437-467). Springer: Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-42205-3_11

Čuka, P., Matušíková, D., Šenková, A. (2013). Thermal parks in Slovakia: Function, analysis, regionalization. W: M. Dej, M. Huculak, W. Jarczewski (red.), Recreational use of geothermal water in Visegrád group countries (s. 150-184). Kraków: Institute of Urban Develompent.

Dôvera zverejnila prvý rebríček kúpeľov (2009). Pobrane z: https://www.zdravie.sk/clanok/38398/dovera-zverejnila-prvy-rebricek-kupelov (1.08.2020).

Evans, J.St.B.T. (1982). The psychology of the deductive reasoning. London: Routledge & Kegan Paul.

Evans, J.St.B.T. (2004). Biases in deductive reasoning. W: R.F. Pohl (red.), Cognitive illusions. A handbook of fallacies and biases in thinking, judgement and memory (s. 127-144). Nowy Jork: Psychology press.

Foster, T. (2002). Jak získat a udržet zákazníka. Brno: Computer Press.

Glimcher, P.W., Camerer, P.F., Fehr, E., Poldrack, R.A. (red.) (2008). Neuroeconomics. Decision making and the brain. Nowy Jork: Academic Press.

Gregorová, B. (2010). Analýza vybraných faktorov ovplyvňujúcich vznik a rozvoj cestovného ruchu v Nízkych Tatrách. Geographia Cassoviensis, 4 (1), 53-56.

Heksch, A.F. (1881). Führer durch die Karpathen und Oberungarischen Badeorte. Wiedeń: Hartleben.

Hodnotenie klientov (2019). Pobrane z: http://www.kupeleslovenska.sk/hotel-aphrodite-palace/rajecke-teplice/h55 (13.07.2020).

Hotel Aphrodite (2019). Pobrane z: https://www.booking.com/hotel/sk/aphrodite.sk.html (2.08.2020).

Hydrologické a fenologické pomery ČSSR (III) (1970). Praga: HMÚ.

Kúpele Brusno a.s. (2018). Pobrane z: https://www.finstat.sk/31642314 (15.07.2020).

Kúpele Piešťany a.s. (2018). Pobrane z: https://www.finstat.sk/34144790 (13.09.2020).

Maria M – Hotel Rubín (2019). Pobrane z: https://www.kupeledudince.sk/references (12.07.2020).

Nagyová, P. (2009). Pobrane z: https://dennik.hnonline.sk/slovensko/209342-rebricek-kupelov-boduje-stred-slovenska (12.09.2020).

Najlepšie hodnotené kúpele na Slovensku (2019). Pobrane z: https://www.sorger.sk/kupele?sort=reviewsm (2.09.2020).

Nilson, P., Mariott, L. (2017). Be a player. A breakthrough approach to playing better on the golf course. Londyn: Atria Books.

Przecławski, K. (1996). Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki. Kraków: ALBIS.

Rajecké Teplice liečebný pobyt (2019). Pobrane z: http://www.kupeleslovenska.sk/preventivny-liecebny-balik/rajecke-teplice/p7306 (13.07.2020).

Referencie hostí (2019). Pobrane z: https://www.kupeledudince.sk/references (20.07.2020).

Rudnicki, L. (2015). Wpływ produktu turystycznego na zachowania rynkowe konsumentów. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 26 (1), 121-128.

Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s. (2018). Pobrane z: https://www.finstat.sk/31642284 (25.07.2020).

Szwarc, P. (2005). Research customer satisfaction & loyalty: How to find out what people really think. Londyn–Filadelfia: Kogan Page Limited.

Szymańska, B. (2013). Satysfakcja komercyjnego klienta usług sanatoryjnych w Polsce. W: W. Grzegorczyk (red.), Marketing w obliczu nowych wyzwań rynkowych. Księga jubileuszowa z okazji 70-lecia Profesora Gregora (s. 229-242). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. DOI: https://doi.org/10.18778/7969-046-6.19

Tatrabanka používa AI technológiu (2017). Pobrane z: https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/tatra-banka-pouziva-ai-technologiu-ktora-rozpozna-spokojnost-klienta/ (27.05.2020).

Walas, B. (2018). Badanie satysfakcji kuracjuszy uzdrowiska Rabka-Zdrój metodą Kano. Biuletyn Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 269, 143-156.

First Page

95

Last Page

101

Language

pol

Share

COinS