•  
  •  
 

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-8441-8054 Oleszczyk Natalia

https://orcid.org/0000-0002-8287-6350 Dominiak Natalia

Abstract

In recent years, there has been a growing global interest in spa tourism, as well as a significant increase in social awareness of the need to care for health, physical fitness and well-being. Apart from spa tourism, ‘spa & wellness’ tourism is also very popular. Kołobrzeg, in addition to being a town largely geared towards patients, also attracts tourists who take advantage of ‘spa & wellness’ treatments. The purpose of this article is to define the essence and characteristics of spa tourism based on the example of Kołobrzeg. Spa activities are carried out in health care entities operating in the zone of the spa, places where patients are undergoing treatment or rehabilitation. These benefit from the healing natural conditions of the areas in which they operate and their microclimates. The main part of the article presents the history of spa tourism in Kołobrzeg along with an analysis of its spa offer and therapeutic profile. In addition, the empirical part discusses the results of an analysis among patients using the survey method; a large proportion of respondents were over 65, mainly female. During the study, the respondents rated various aspects of their spa stay (on a scale from 1 to 5) at a level above 4.0, which indicates the healthy condition of the spa itself and general satisfaction among patients.

Keywords

health resort, spa tourism, tourism, Kołobrzeg

References

Adamczyk, M.D. (2017). Starzenie się społeczeństwa polskiego wyzwaniem dla zrównoważonego rozwoju. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 106, 105–108. https://doi.org/10.29119/1641-3466.2017.106.9

Atrakcje w Kołobrzegu (2020). Retrieved from: https://pl.tripadvisor.com/Attractions-g274727-Activities-Kolobrzeg_Western_Pomerania_Province_Western_Poland.html,2020 (17.04.2020).

Bernat, S., Harasimiuk, M. (2019). Możliwości powstania nowych uzdrowisk na obszarach wiejskich. Kontekst krajowy i regionalny. Analles – Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, LXXIV, 93–116. https://doi.org/10.17951/b.2019.74.93-116

Burzyński, T. (ed.) (2005). Czynniki wpływające na jakość i konkurencyjność usług w gminach uzdrowiskowych. Cracow: Instytut Turystyki w Krakowie i SGU RP.

Cieślukowski, Z. (1975). Kołobrzeg. Rys historyczny do II wojny światowej. „Problemy Uzdrowiskowe”. Cz. II. Uzdrowisko Kołobrzeg, 4 (92), 135–137.

Gaworecki, W.W. (2003). Turystyka. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Gillert, O. (1964). Hydrotherapie und Balneotherapie in Theorie und Praxis. Monachium: Pflaum.

Gotowt-Jeziorska, A., Wyrzykowski, J. (eds) (2005). Turystyka a uzdrowiska. Warsaw: Polskie Stowarzyszenie Turystyki.

Hadzik, A., Szromek, A.R., Żylak, D. (2010). Competitiveness of the tourism product of Kołobrzeg spa. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 9 (4), 153–160.

Heider, R., Kierzek, A., Laber, W., Kotuła, J. (2019). A little on the development of Kołobrzeg as a spa – from the past to the present. Otorynolaryngologia, 18 (3/4), 95–97.

Historia uzdrowiska (2020). Retrieved from: https://kolobrzeg.eu/artykul/39/historia-uzdrowiska (12.03.2020).

Januszewska, M. (2015). Perspektywy rozwoju uzdrowisk w Polsce. Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja, 1, 116–118.

Jurek, J. (2018). Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2017 r. Informacja sygnalna. [s.l.]: Urząd Statystyczny w Krakowie, Ośrodek Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia.

Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2010). Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie. Warsaw: PWE.

Kołobrzeg (2020). Retrieved from: https://www.gov.pl/web/zdrowie/kolobrzeg (1.02.2020).

Kornak, A.S. (1999). Uzdrowiska polskie w systemie rynku i zarządzania marketingowego. Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorskie Studium Edukacyjne.

Kornak, A.S., Rapacz, A. (2001). Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Wrocław: Akademia Ekonomiczna.

Kroczyński, H. (1969). Polacy w walce o Kołobrzeg 1807. Warsaw: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.

Kruczek, Z. (2011). Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań. Cracow: Proksenia.

Kruczek, Z. (2012). Atrakcyjność turystyczna uzdrowisk podkarpackich. In: A.R. Szromek (ed.), Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza (pp. 68–70). Cracow: Proksenia.

Krzyżanowska, K. (2016). Turystyka uzdrowiskowa i jej postrzeganie przez kuracjuszy. Turystyka i Rozwój Regionalny, 6, 69–76.

Lecznictwo uzdrowiskowe (2020). Retrieved from: https://www.gov.pl/web/zdrowie/lecznictwo-uzdrowiskowe (17.01.2020).

Makała, H. (2016). Turystyka uzdrowiskowa w Polsce. Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, 2, 121–122. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.6966

Małecka, B., Marcinkowski, J.T. (2007). Rys historyczny rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego. Czasopismo Naukowe Problemy Higieny i Epidemiologii, 88 (2), 139–142.

Miedziński, M. (2011). Kołobrzeg jako centrum turystyki uzdrowiskowo-wypoczynkowej po 20 latach przemian ustrojowych (1989–2009). In: B. Krakowiak, J. Latosińska (eds), Warsztaty z Geografii Turyzmu. T. 1 (pp. 115–126). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/7525-586-7.09

Przyroda Kołobrzegu i okolic (2020). Retrieved from: http://www.przyroda.powiat.kolobrzeg.pl (17.01.2020).

Sanatoria.org (2020). Retrieved from: http://www.sanatoria.org (1.02.2020).

Szromek, A.R. (2013). Cechy atrakcyjności polskich uzdrowisk. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 64, 251–264.

Środa-Murawska, S., Grzelak-Kostulska, E., Biegańska J. (2015). Jakość usług oferowanych przez uzdrowisko Ciechocinek w opinii kuracjuszy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2 (30/853), 109–123. https://doi.org/10.18276/ept.2015.2.30-07

Trzeciak, B. (1997). Leczenie uzdrowiskowe. In: W. Rewerski, W.S. Gumułka. Encyklopedia zdrowia PWN. Vol. 1 (p. 512). 5th edition. Cracow: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Urząd Miasta Kołobrzeg (2020). Retrieved from: http://www.kolobrzeg.pl (2.06.2020).

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Dz.U. 2005, nr 167, poz. 1399.

Uzdrowiska (2020). Retrieved from: https://www.sanatoria.com.pl/a,422,uzdrowiska.html (15.03.2020).

Wolski, J. (1970). Turystyka zdrowotna a uzdrowiska europejskich krajów socjalistycznych. Warsaw: Polskie Towarzystwo Balneologii, Bioklimatologii i Medycyny Fizykalnej.

Wykaz uzdrowisk wraz z kierunkami leczniczymi (2020). Retrieved from: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wykaz-uzdrowisk-wraz-z-kierunkami-leczniczymi (14.03.2020).

First Page

69

Last Page

78

Language

eng

Share

COinS