•  
  •  
 

Polish Title

Lokalna strategia rozwoju ukierunkowana na zwiększenie wzrostu gospodarczego na obszarach agroturystycznych

Abstract

This study aims to find a local economic development strategy based on agroindustry to increase Java’s agrotourism sustainable and robust local economy. The research methods used are descriptive quantitative and qualitative. Research respondents are the community, academic practitioners and government officials. The data used covers both external and internal factors that affect the local economy in an agrotourism area and which are then analyzed using SWOT. The results show that the main strength of agrotourism in the IFE matrix is its highly strategic geographical location. The weakness is the lack of planning and business development activity which could have potential economic value. In the EFE matrix, opportunities are the prospects for agrotourism development while the main threat is the community's low interest in business development. In the IE matrix, agrotourism development is found in cell V. This can be handled by maintaining strategies such as market penetration, and market and product development. The study concludes that the local economic development of the community in the agrotourism area can be implemented if the community, practitioners and government are integrated to support the strategy.

Polish Abstract

Celem niniejszego opracowania jest określenie lokalnej strategii rozwoju gospodarczego opartej na rolnictwie, która pomogłaby w stworzeniu na Jawie zrównoważonej agroturystyki oraz prężnie działającej gospodarki lokalnej. Zastosowano w nim opisowe metody badawcze, zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Osoby biorące udział w badaniu to członkowie lokalnej społeczności, naukowcy będący praktykami oraz urzędnicy państwowi. Omawiane dane odnoszą się zarówno do czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych, które mają wpływ na lokalną gospodarkę w sektorze agroturystyki. W celu ich zbadania wykorzystano analizę (macierz) SWOT. Otrzymane wyniki świadczą o tym, że najmocniejszą stroną agroturystyki w macierzy oceny czynników wewnętrznych (IFE Matrix) jest wysoce strategiczne położenie geograficzne, największą słabością zaś – brak planowania oraz przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój działalności, która potencjalnie ma ogromną wartość gospodarczą. W macierzy oceny czynników zewnętrznych (EFE Matrix) największą szansę stanowią możliwości rozwoju agroturystyki, a najpoważniejsze zagrożenie – niewielkie zainteresowanie lokalnej społeczności rozwojem biznesu. W macierzy oceny czynników wewnętrznych i zewnętrznych (IE Matrix) rozwój agroturystyki ulokowano w komórce V. Problemy z nim związane można rozwiązać dzięki stosowaniu takich strategii, jak penetracja rynku oraz rozwój rynku i produktu. Z opracowania płynie wniosek, że rozwój lokalnej gospodarki w ob­szarze agroturystyki w omawianej społeczności można osiągnąć, pod warunkiem że społeczność, praktycy i rząd podejmą współpracę w celu wsparcia wdrażanej strategii.

Keywords

development strategy, economic strategy, community economy, agroindustry strategy, agrotourism area

Polish Keywords

strategia rozwoju, strategia gospodarcza, gospodarka wspólnotowa, strategie w przemyśle rolnym, agroturystyka

References

Athapaththu, H.K.S.H. (2016). An overview of strategic management: An analysis of the concepts and the importance of strategic management. International Journal of Scientific and Research Publications, 6 (2), 124–127. http://www.ijsrp.org/research-paper-0216/ijsrp-p5019.pdf

Belliggiano, A., Garcia, E.C., Labianca, M., Valverde, F.N., De Rubertis, S. (2020). The “eco-effectiveness” of agritourism dynamics in Italy and Spain: A tool for evaluating regional sustainability. Sustainability, 12 (17), 7080. https://doi.org/10.3390/SU12177080

Bhatta, K., Ohe, Y., Ciani, A. (2020). Which human resources are important for turning agritourism potential into reality? SWOT analysis in Rural Nepal. Agriculture, 10 (6), 197. https://doi.org/10.3390/agriculture10060197

Djuwendah, E., Karyani, T., Wulandari, E. (2021). Potential development strategy for attraction and community-based agrotourism in Lebakmuncang Village. E3S Web of Conferences, 249, 01004. https://doi.org/10.1051/E3SCONF/202124901004

Eshun, G., Tettey, C. (2014). Agrotourism development in Ghana: A study of its prospects and challenges at adjeikrom cocoa tour facility. Bulletin of Geography. Socio-Economic Series, 25 (25), 81–99. https://doi.org/10.2478/BOG-2014-0031

Ferreira, M.P., dos Reis, N.R., Pinto, C.F. (2016). Three decades of strategic management research on M&As: Citations, co-citations, and topics. Global Economics and Management Review, 21 (1–2), 13–24. https://doi.org/10.1016/j.gemrev.2015.12.002

Garofoli, G. (2020). Local economic development. In: A. Kobayashi, International encyclopedia of human geography (pp. 199–206). Kingston: Elsevier. https://doi.org/10.1016/b978-0-08-102295-5.10102-7

Hakim, L., Widyorini, R., Nugroho, W.D., Prayitno, T.A. (2021). Radial variability of fibrovascular bundle properties of salacca (Salacca zalacca) fronds cultivated on Turi Agrotourism in Yogyakarta, Indonesia. Biodiversitas, 22 (8), 3594–3603. https://doi.org/10.13057/biodiv/d220861

Khanal, S., Shrestha, M. (2019). Agro-tourism: Prospects, importance, destinations and challenges in Nepal. Archives of Agriculture and Environmental Science, 4 (4), 464–471. https://doi.org/10.26832/24566632.2019.0404013

Konečný, O. (2014). Geographical perspectives on agritourism in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 22 (1), 15–23. https://doi.org/10.2478/mgr-2014-0002

Košak, M., Lugomer, K. (2015). The role of agrotourism in tourist season extension in Littoral Croatia. Hrvatski Geografski Glasnik, 77 (2), 141–168. https://doi.org/10.21861/HGG.2015.77.02.07

Krasavac-Chroneos, B., Radosavljević, K., Bradić-Martinović, A. (2018). SWOT analysis of the rural tourism as a channel of marketing for agricultural products in Serbia. Ekonomika Poljoprivrede, 65 (4), 1573–1584. https://doi.org/10.5937/ekopolj1804573k

Lin, Y.-C., Hsing, M.Y., Wang, Y.-C. (2008). Research on business strategy and performance evaluation in collaborative design. International Journal of Electronic Business Management, 6 (2), 57–69.

Mahanani, R.S., Wiyono, L.C., Hidayat, T., Sugiartono, E., Pratiwi, B.Y. (2020). Conceptualization of agribusiness / agro-industry potential study in Kemuning Lor Village, Arjasa District, Jember Regency. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 514, 165–169. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210101.037

Majid, R.S., Hajari, B., Karimian, T., Hajiloo, M. (2013). Rural tourism development strategies using SWOT analysis: Case study. Life Science Journal, 10 (4s), 395–403.

Mandisvika, G. (2015). The role and importance of local economic development in urban development: A case of Harare. Journal of Advocacy, Research and Education, 4 (3), 198–209.

Maneenetr, T., Naipinit, A., Tran, T.H. (2014). Guidelines to promote local community participation in developing agrotourism: A case study of Ban Mor Village, Sam Sung District, Khon Kaen Province, Thailand. Asian Social Science, 10 (9), 178–186. https://doi.org/10.5539/ASS.V10N9P178

Mardiany, Kusuma, Z., Rayes, M.L., Hakim, L. (2021). Indigenous knowledge-based agrotourism in the Dayak Kenyah Community in Pampang Village, Samarida, East Kalimantan. Journal of Marine and Island Cultures, 9 (1), 117–129. https://doi.org/10.21463/JMIC.2020.09.1.07

Meyer, D.F. (2014). Local economic development (LED), challenges and solutions: The case of the Northern Free State Region, South Africa. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5 (16), 624–634. https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n16p624

Mooney, A. (2007). Core competence, distinctive competence, and competitive advantage: What is the difference? Journal of Education for Business, 83 (2), 110–115. https://doi.org/10.3200/JOEB.83.2.110-115

Murden, H. (2020). Chapter 7 – strategy and implementation – business growth. Retrieved from: https://quizlet.com/174160321/chapter-7-strategy-and-implementation-business-growth-flash-cards/ (5.07.2021).

Mustika, A., Khrisna Aditya, M. (2018). SWOT analysis of rural tourism development: case study of Kampung Tajur, Purwakarta. Advances in Economics, Business and Management Research, 52, 19–28. https://doi.org/10.2991/ictgtd-18.2018.3

Noviar, H., Masbar, R., Aliasuddin, Syahnur, S., Zulham, T., Saputra, J. (2020). The agricultural commercialisation and its impact on economy management: An application of duality-neoclassic and stochastic frontier approach. Industrial Engineering and Management Systems, 19 (3), 510–519. https://doi.org/10.7232/iems.2020.19.3.510

Nuryasman, M.N., Nuringsih, K., Cokki (2020). Shift-share analysis of tourism industry growth in kulon progo yogyakarta. Industrial Engineering and Management Systems, 19 (3), 610–621. https://doi.org/10.7232/iems.2020.19.3.610

Omalaja, M.A., Eruola, O.A. (2011). Strategic management theory: Concepts, analysis and critiques in relation to corporate competitive advantage from the resource-based philosophy. Economic Analysis, 44 (1–2), 59–77.

Pal, S. (2016). A Study on the marketing strategies of agritourism centers in India. Atithya: A Journal of Hospitality, 2 (2), 33–38.

Rangkuti, F. (1997). Riset Pemasaran. 1st ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Saxena, G., Clark, G., Oliver, T., Ilbery, B. (2007). Conceptualizing integrated rural tourism. Tourism Geographies, 9 (4), 347–370. https://doi.org/10.1080/14616680701647527

Shah, C., Shah, S., Shah, G.L. (2020). Agritourism as a local economic development tool for rural hill regions. In: W. Hasan, R. Singh, R.A. Siddique, D. Mahto, J. Kumar, A. Kumar (eds), Extension strategies for doubling farmer income (pp. 19–33). 1st ed. New Delhi: Biotech Books.

Simms, A., Freshwater, D., Ward, J. (2014). The Rural Economic Capacity Index (RECI): A benchmarking tool to support community-based economic development. Economic Development Quarterly, 28 (4), 351–363. https://doi.org/10.1177/0891242413512672

Swinburn, G., Goga, S., Murphy, F. (2006). Local economic development: A primer developing and implementing local economic development strategies and action plans. Washington: The Local Bank.

Tew, C., Barbieri, C. (2012). The perceived benefits of agritourism: The provider’s perspective. Tourism Management, 33 (1), 215–224. https://doi.org/10.1016/J.TOURMAN.2011.02.005

Vogt, L. (2013). The economic side of agrotourism: Business performance and competitive factors. Economia Agro-Alimentare, 15 (3), 77–102. https://doi.org/10.3280/ECAG2013-003006

Wanner, A., Pröbstl-Haider, U., Feilhammer, M. (2021). The future of Alpine pastures – agricultural or tourism development? Experiences from the German Alps. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 35, 100405. https://doi.org/10.1016/j.jort.2021.100405

Wheelen, T.L., Hunger, J.D. (2012). Strategic management and business policy toward global sustainability. 13th ed. New Jersey: Pearson Education.

Wolf, C., Floyd, S.W. (2013). Strategic planning research: Toward a theory-driven agenda. Journal of Management, 43 (6), 1754–1788. https://doi.org/10.1177/0149206313478185

World Bank (2011). Local economic development. Washington: Urban Development Unit.

Zhang, X.M. (2012). Research on the development strategies of rural tourism in Suzhou based on SWOT analysis. Energy Procedia, 16 (PART B), 1295–1299. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2012.01.207

First Page

117

Last Page

131

Language

eng

Share

COinS