•  
  •  
 

Polish Title

Wpływ postrzegania ryzyka przez turystów z Azji Środkowej na ich zamiary związane z podróżowaniem w trakcie pandemii COVID-19

Abstract

Central Asian (CA) countries (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan) are assumed to be one of the most attractive tourist destinations since this particular geographical location holds immense potential in tourism products. Due to the COVID-19 pandemic, the flourishing tourism sector of these countries has been immensely affected. The aim of this study is to examine the impact of Central Asian tourists' risk attitudes toward traveling during the COVID-19 pandemic through consideration of sociodemographic characteristics. The research was conducted during January through April 2021 based on a sample of 966 respondents via an online questionnaire. In the survey, risks are divided into four main categories: health, psychological, financial and travel destination. Nominal regression was used to identify the way in which risk perception affected travel intentions during COVID-19 and the research findings indicate that Central Asian tourists’ risk perception has done so. Hygiene, disinfection and a reliable health system in destinations (21%) will be leading factors in future travel.

Polish Abstract

Kraje Azji Środkowej (Kazachstan, Kirgistan, Turkmenistan, Tadżykistan, Uzbekistan) uznawane są za jedne z najatrakcyjniejszych destynacji, ponieważ ze względu na swoje położenie geograficzne mają do zaoferowania wyjątkowe produkty turystyczne. Pandemia COVID-19 spowodowała jednak znaczące zmiany w działalności dobrze prosperującej branży turystycznej w regionie. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań wpływu ryzyka na postawy turystów z Azji Środkowej wobec podróżowania w trakcie pandemii COVID-19, w odniesieniu do ich cech socjodemograficznych. Badanie przeprowadzono w okresie od stycznia do kwietnia 2021 r. na próbie 966 respondentów przy użyciu kwestionariusza internetowego. W ankiecie wyodrębniono cztery główne kategorie potencjalnych zagrożeń: ryzyko zdrowotne, psychologiczne, finansowe oraz związane z podróżą i destynacją turystyczną. Aby zidentyfikować, w jaki sposób postrzeganie ryzyka wpłynęło na zamiary związane z podróżowaniem podczas pandemii, zastosowano regresję nominalną. Uzyskane wyniki pokazują, że świadomość zagrożeń w czasie epidemii COVID-19 miała istotne znaczenie dla podejmowania decyzji przez turystów z Azji Środkowej. Higiena, dezynfekcja oraz budzący zaufanie system opieki zdrowotnej w miejscu docelowym (21%) będą stanowiły główne czynniki wyboru podczas przyszłych podróży.

Keywords

pandemic, tourism, Central Asia, risk perception, travel attitude, exploratory study

Polish Keywords

pandemia, turystyka, Azja Środkowa, postrzeganie ryzyka, nastawienie do podróżowania, badanie rozpoznawcze

References

Abiad, A., Platitas, R., Pagaduan, J., Jabagat, Ch.R., Laviña, E. (2020). The Impact of Covid-19 on developing Asia: The pandemic extends into 2021. ADB Briefs, 159. https://doi.org/10.22617/BRF200367-2

Aliyeva, S., Xi, C., Degang, Y., Samarkhanov, K., Mazbayev, O., Aday, S., Issanova, G., Kozhokulov, S. (2019). The socioeconomic impact of tourism in East Kazakhstan region: Assessment approach. Sustainability, 11 (17), 4805. https://doi.org/10.3390/su11174805

Bekjanov, D. (2020). Assessment of the impact of COVID-19 pandemic on the tourism industry of Uzbekistan. Finance and Banking, 2, 225–237.

Bekjanov, D., Matyusupov, B. (2020). Influence of innovative processes in the competitiveness of tourist destination. In: J.R.R. Soares (ed.), Innovation and entrepreneurial opportunities in community tourism (pp. 243–263). Hershey, PA: IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-4855-4

Bratić, M., Radivojević, A., Stojiljković, N., Simović, O., Juvan, E., Lesjak, M., Podovšovnik, E. (2021). Should i stay or should i go? Tourists’ COVID-19 risk perception and vacation behavior shift. Sustainability, 13 (6), 3573. https://doi.org/10.3390/su13063573

Cartwright, R. (2000). Reducing the health risks associated with travel. Tourism Economics, 6 (2), 159–167. http://dx.doi.org/10.5367/000000000101297550

Chien, P.M., Ritchie, B.W., (2018). Understanding intergroup conflicts in tourism. Annals of Tourism Research, 72(C), 177–179. https://doi.org/10.1016/j.annals.2018.03.004

Cró, S., Martins, A.M. (2017). Structural breaks in international tourism demand: Are they caused by crises or disasters? Tourism Management, 63, 3–9. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.05.009

Foo, L.P., Chin, M.Y., Tan, K.L., Phuah, K.T. (2020). The impact of COVID-19 on tourism industry in Malaysia. Current Issues in Tourism, 24 (19), 1735–2739. https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1777951

Glaesser, D. (2003). Crisis Management in the Tourism Industry. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780080454801

Helbe, M., Fink, A. (2020). Reviving tourism amid the COVID-19 pandemic. ADB Briefs, 150. http://dx.doi.org/10.22617/BRF200245-2

Horák, S. (2014). Visa regimes and regulatory documents as an obstacle for tourism development in Central Asia. In: K. Kantarci, M. Uysal, V.P. Magnini (eds), Tourism in Central Asia: Cultural potential and challenges (pp. 233–258). New York: Apple Academic Press.

Huang, J., Chuang, S., Lin, Y. (2008). Folk religion and tourist intention avoiding tsunami-affected destinations. Annals Tourism Research, 35 (4), 1074–1078. Retrieved from: https://ir.nctu.edu.tw/bitstream/11536/17746/1/000261931700011.pdf

Ivanova, M., Ivanov, I.K., Ivanov, S. (2020). Travel behaviour after the pandemic: The case of Bulgaria. Anatolia, 32 (1), 111. https://doi.org/10.1080/13032917.2020.1818267

Jonas, A., Mansfeld, Y., Paz, S., Potasman, I. (2011). Determinants of health risk perception among low-risk-taking tourists traveling to developing countries. Journal of Travel Research, 50 (1), 87–99. https://doi.org/10.1177/0047287509355323

Kaushal, V., Srivastava, S. (2020). Hospitality and tourism industry amid COVID-19 pandemic: Perspectives on challenges and learnings from India. International Journal of Hospitality Management, 92, 102707. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102707

Koh, S.G.M., Kwok, A.O.J. (2017). Regional integration in Central Asia: Rediscovering the Silk Road. Tourism Management Perspectives, 22, 64–66. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2017.01.002

Luo, J.M., Lam, C.F. (2020). Travel anxiety, risk attitude and travel intentions towards ‘travel bubble’ destinations in Hong Kong: Effect of the fear of COVID-19. International Journal Environmental Research Public Health, 17 (21), 7859. https://doi.org/10.3390/ijerph17217859

Mansfeld, Y., Pizam, A. (2006). Towards a theory of tourism security. In: Y. Mansfeld, A. Pizam (eds), Tourism, safety & security, from theory to practice (pp. 1–27). Oxford: Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-7898-8.50004-7

Matiza, T. (2020). Post-COVID-19 crisis travel behaviour: towards mitigating the effects of perceived risk. Journal of Tourism Futures. https://doi.org/10.1108/JTF-04-2020-0063

Neuburger, L., Egger, R. (2020). Travel risk perception and travel behaviour during the COVID-19 pandemic 2020: A case study of the DACH region. Current Issues in Tourism, 24 (7), 1003–1016. https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1803807

Pappas, N. (2021). COVID-19: Holiday intentions during a pandemic. Tourism Management, 84, 104287. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2021.104287

Perić, G., Dramićanin, S., Conić, M. (2021). The impact of Serbian tourists’ risk perception on their travel intentions during the COVID-19 pandemic. European Journal of Tourism Research, 27, 2705.

Pine, R., McKercher, B. (2004). The impact of SARS on Hong Kong’s tourism industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 16 (2), 139–143. https://doi.org/10.1108/09596110410520034

Pizam, A., Fleischer, A. (2002). Severity versus frequency of acts of terrorism: Which has a larger impact on tourism demand? Journal of Travel Research, 40 (3), 337–339. https://doi.org/10.1177/0047287502040003011

Reisinger, Y., Mavondo, F. (2005). Travel anxiety and intentions to travel internationally: Implications of travel risk perception. Journal of Travel Research, 43 (3), 212–225. https://doi.org/10.1177%2F0047287504272017

Richter, L.K. (2003). International tourism and its global public health consequences. Journal of Travel Research, 41 (4), 340–347. https://doi.org/10.1177/0047287503041004002

Rittichainuwat, B.N., Chakraborty, G. (2009). Perceived travel risks regarding terrorism and disease: The case of Thailand. Tourism Management, 30 (3), 410–418. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.08.001

Saidmamatov, O., Matyakubov, U., Rudenko, I., Filimonau, V., Day, J., Luthe, T. (2020a). Employing ecotourism opportunities for sustainability in the Aral Sea Region: Prospects and challenges. Sustainability, 12 (21), 9249. https://doi.org/10.3390/su12219249

Saidmamatov, O., Rudenko, I., Pfister, S., Koziel, J. (2020b). Water–energy–food nexus framework for promoting regional integration in Central Asia. Water, 12 (7), 1896. https://doi.org/10.3390/w12071896

Saidmamatov, O., Matyakubov, U., Khodjaniyazov, E., Day, J., Ibadullaev, E., Chuponov, S., Bekjanov, D., Matniyozov, M., Matyusupov, B. (2021). TOWS analysis for sustainable ecotourism development and state support during the pandemic: The Aral Sea region of Uzbekistan. Turyzm/Tourism, 31 (1), 47–56. https://doi.org/10.18778/0867–5856.31.1.16

Santus, K.D., Shohel, Md.N. (2020). Impact of COVID-19 pandemic on tourism: Perceptions from Bangladesh. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3632798

Schroeder, A., Pennington-Gray, L., Kaplanidou, K., Zhan, F. (2013). Destination risk perceptions among U.S. residents for London as the host city of the 2012 Summer Olympic Games. Tourism Management, 38, 107–119. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2013.03.001

Seabra, C., Dolnicar, S., Abrantes, J.L., Kastenholz, E. (2013). Heterogeneity in risk and safety perceptions of international tourists. Tourism Management, 36, 502–510. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.09.008

Sharun, K., Tiwari, R., Natesan, S., Yatoo, M.I., Malik, Y.S., Dhama, K. (2020). International travel during the COVID-19 pandemic: Implications and risks associated with ‘travel bubbles.’ Journal of Travel Medicine, 27 (8), 1–3. https://doi.org/10.1093/jtm/taaa184

Sönmez, S.F., Graefe, A. (1998). Influence of terrorism risk on foreign tourism decisions. Annals of Tourism Research, 25 (1), 112–144. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(97)00072-8

Taohong, L., Hong, S., Zhenzhi, Y., Yun, R. (2020). Does the belt and road initiative boost tourism economy? Asia Pacific Journal of Tourism Research, 25 (3), 311–322. https://doi.org/10.1080/10941665.2019.1708758

Turnšek, M., Brumen, B., Rangus, M., Gorenak, M., Mekinc, J., Štuhec, T.L. (2020). Perceived threat of COVID-19 and future travel avoidance: Results from an early convenient sample in Slovenia. Academica Turistica, 13 (1), 3–19. https://doi.org/10.26493/2335-4194.13.3-19

UNCTAD (2020). Challenges, policy options, and the way forward: Economic diversification in selected asian landlocked developing countries (Bhutan, Kazakhstan, Mongolia, and Turkmenistan). Retrieved from: https://unctad.org/system/files/official-document/aldc2020d1_en.pdf (7.07.2021).

UNESCO (2020). State Historical and Cultural Park ‘Ancient Merv.’ Retrieved from: https://whc.unesco.org/en/list/886/ (5.01.2021)

UNWTO (2020a). International tourism highlights international tourism continues to outpace the global economy. 1, 1–24. Retrieved from: https://www.unwto.org/international-tourism-growth-continues-to-outpace-the-economy (3.06.2021).

UNWTO. (2020b). International tourist numbers could fall 60–80% in 2020. UNWTO reports. Retrieved from: https://www.unwto.org/news/covid-19-international-tourist-numbers-could-fall-60–80-in-2020 (27.06.2021).

Wachyuni, S.S., Kusumaningrum, D.A. (2020). The effect of COVID-19 pandemic: How are the future tourist behavior? Journal of Education, Society and Behavioural Science, 33 (4), 67–76. https://doi.org/10.9734/jesbs/2020/v33i430219

Wahlberg, A.F., Sjoberg, L. (2000). Risk perception and the media. Journal of Risk Research, 3 (1), 31–50. https://doi.org/10.1080/136698700376699

Walas, B., Kruczek, Z. (2020). The impact of COVID-19 on tourism in Kraków in the eyes of tourism entrepreneurs. Studia Periegetica, 30 (2), 79–95. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.3664

Wilks, J. (2006). Continuing challenges for tourist health, safety and security. In: J. Wilks, D. Pendergast, P. Leggat (eds), Tourism in turbulent times (pp. 347–360). New York: Routledge. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-044666-0.50030-0

World Economic Forum (2015). The travel and tourism competitiveness report. http://www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_Travel&Tourism_Report_2015.pdf (29.05.2021).

World Health Organization (2020). Coronavirus disease (COVID-19) outbreak. Retrieved from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 (8.03.2020).

World Tourism Forum Institute (2019). Uzbekistan and Kazakhstan finalizing negotiations on launching Silk Road visa. Retrieved from: https://worldtourismforum.net/uzbekistan-and-kazakhstan-finalizing-negotiations-on-launching-silk-road-visa/ (10.02.2021).

World Travel & Tourism Council (2020). Annual research: Key highlights. Kazakhstan. Retrieved from: https://www.wttc.org/economic-impact/country-analysis/country-data/ (4.01.2020).

Zenker, S., Kock, F. (2020). The coronavirus pandemic – a critical discussion of a tourism research agenda. Tourism Management, 81, 104164. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104164

First Page

133

Last Page

154

Language

eng

Share

COinS