•  
  •  
 

Polish Title

Wolica – uparta wieś na obrzeżach Warszawy

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0003-1888-3019 Kunikowska Julia

Abstract

The purpose of this article is to present the history of the former village of Wolica, located at the Warsaw Escarpment. Wolica was firstly mentioned in 15th century. The village was the property of many noble families like the Potocki, the Branicki and even to King Jan III Sobieski. For over 500 years Wolica did not stand out at all. Surprisingly, it began to make its mark in the 20th century, when it was incorporated to the capital. Despite the progressing urbanisation of Warsaw, it retained its rural character. The author, an ethnology student, focuses on the spatial changes in Wolica. To prove her point, she cites some of interviews with the locals, which were conducted during her field research in Wolica, that continues.

Polish Abstract

Celem artykułu jest przybliżenie historii dawnej wsi Wolica, leżącej na skarpie warszawskiej. Pierwsze zapiski o wsi pochodzą już z XV w. Wioska należała do wielu rodów magnackich – Potockich, Branickich, a nawet do króla Jana III Sobieskiego. Przez ponad pół tysiąca lat niczym się nie wyróżniała. Interesujące jest to, że zaczęła wyróżniać się dopiero w XX w., kiedy znalazła się w granicach Warszawy. Długo nie poddawała się postępującej urbanizacji stolicy. Autorka, studentka etnologii, skupia się na przemianach przestrzeni Wolicy. By udowodnić swoją tezę, cytuje fragmenty wywiadów z mieszkańcami okolicy. Wywiady zostały zarejestrowane na terenie Wolicy podczas badań etnograficznych, które autorka nadal prowadzi.

Keywords

Wolica, Warsaw, urbanisation, ethnography, indigenousness

Polish Keywords

Wolica, Warszawa, urbanizacja, etnografia, lokalność

References

Archiwum autorki

Archiwum rodziny Pytko

Archiwum Stefana Gardawskiego

Monitor Polski 1951

Gloger Z., Encyklopedia staropolska, Warszawa 1903.

Ingold T., Splatać otwarty świat. Architektura, antropologia, design, przeł. E. Klekot, D. Wąsik, Kraków 2018.

Mazur M., Czterdziestolatek. Historie z Ursynowa, Warszawa 2017.

Piber M., Służew średniowieczny. Dzieje parafii i wsi Służew w ziemi warszawskiej, Warszawa 2001.

Piber-Zbieranowska M., Kościół i parafia służewska w średniowieczu, [w:] Służew i jego kościół, red. A. Sołtan-Lipska, Warszawa 2013.

Szpanowski P., Warstwy krajobrazu klucza wilanowskiego, Warszawa 2015.

Zalewska A., Palimpsest, [w:] Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, Warszawa 2014.

Piłkarski poker, reż. Janusz Zaorski, 1989.

MAPA Warszawy UM, http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_historyczna

MAPSTER, http://igrek.amzp.pl/

Trasbus. Historia Warszawskiej Komunikacji Miejskiej, http://www.trasbus.com/

Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, http://wobiak.sggw.pl/

First Page

429

Last Page

440

Language

pol

Share

COinS