•  
  •  
 

Polish Title

Porozumienie towarzystw regionalnych z Gliwic i Zduńskiej Woli. Przykład dobrej praktyki (z teorią w tle)

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-3588-3486 Kasprzyk Damian

References

Barańska K., Muzea i organizacje pozarządowe. W poszukiwaniu dobra wspólnego, „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej Sierpcu” 2017, t. VIII.

Goćkowski J., Teoretyk i ekspert: role uczestnika przemian społecznych, [w:] Rozumienie zmian społecznych, red. E. Hałas, Lublin 2001.

Kalinowski M., Idea społeczeństwa obywatelskiego a rozwój regionalny, [w:] Rozwój regionalny –  konsekwencje integracji, red. A.F. Bocian, Białystok 2005.

Lichwiarz J., Etyka w działalności organizacji pozarządowych, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym” 2011, vol. 14, nr 2.

Marciniak P., Trzeciemu sektorowi potrzebna jest ideologia i dobra legislacja, [w:] Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Polsce, red. P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, Warszawa 2002.

Marody M., Społeczeństwo poobywatelskie?, [w:] Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska, Europa, Świat, red. W. Wesołowski, J. Włodarek, Warszawa 2005.

Obracht-Prondzyński C., Cóż regionalistom po samorządach i na cóż w samorządach regionaliści? Rzecz o związkach oczywistych, koniecznych i zazwyczaj trudnych, [w:] Regionalizm polski 25 lat po transformacji jako ważne źródło odrodzenia narodu i państwa. X Kongres Stowarzyszeń Regionalnych w Bydgoszczy. Referaty i prezentacje. Bydgoszcz 11–13 września 2014 roku, red. J. Derenda, Bydgoszcz 2014.

Partycki S., Towarzystwa regionalne a rozwój kultury lokalnej, [w:] Być narodowi pożytecznym. Dokumentacja VII Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury oraz Pierwszego Walnego Zgromadzenia Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej, red. A.J. Omelaniuk, Gorzów Wielkopolski–Wrocław 2002.

Regionalizm polski 25 lat po transformacji jako ważne źródło odrodzenia narodu i państwa. Sprawozdania, wnioski, dokumenty, relacje w mediach, red. J. Derenda, Bydgoszcz 2015.

Siciński A., Rola stowarzyszeń regionalnych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Być narodowi pożytecznym. Dokumentacja VII Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury oraz Pierwszego Walnego Zgromadzenia Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej, red. A.J. Omelaniuk, Gorzów Wielkopolski–Wrocław 2002.

Stulczewski J., Współczesna działalność Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli –  wyzwania i problemy na wybranych przykładach, [w:] Blisko i daleko. Sympozjum regionalistów –  Praszka 2018, red. Z. Szczerbik, Z. Włodarczyk, Wieluń–Praszka 2019.

Woźniak Z., Między rywalizacją a partnerstwem. Bariery współpracy władz publicznych z organizacjami pozarządowymi, [w:] Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Polsce, red. P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, Warszawa 2002.

Wygnański J.J., Kryzys wzrostu sektora, [w:] Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Polsce, red. P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, Warszawa 2002.

Zagała Z., Kapitał społeczny w teorii i praktyce. Więcej pytań niż odpowiedzi, [w:] Kapitał społeczny, partycypacja społeczna, rozwój lokalny, red. E. Psyk-Piotrowska, Łódź 2009.

Zdończyk M., Eksperyment bydgoski –  partycypacja społeczna w procesach zarządzania bydgoską kulturą, [w:] Regionalizm polski 25 lat po transformacji jako ważne źródło odrodzenia narodu i państwa. X Kongres Stowarzyszeń Regionalnych w Bydgoszczy. Referaty i prezentacje. Bydgoszcz 11–13 września 2014 roku, red. J. Derenda, Bydgoszcz 2014.

First Page

441

Last Page

450

Language

pol

Share

COinS